Szkolenia

Akademia HR Business Partner – STARTER: Strategiczne podejście HR w teorii i praktyce, spotkanie, 9 listopada

Zapraszamy Państwa na kolejne bezpłatne spotkanie w ramach:

Akademii HR Bussines Partner – Starter – Moduł II. Strategiczne podejście HR w teorii i praktyce.

9 listopada 2022, godzina 9:00-10:30

Akademia skierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem w obszarze HR Business Partner (HRBP), osób chcących z HR wzmocnić biznesową perspektywę lub osób z biznesu zainteresowanych kompetencjami HR. Cykl spotkań obejmuje główne zagadnienia związane z pełnieniem roli HRBP w organizacjach. 

Spotkania są zaplanowane w formule online, ale nie wykluczamy opcji stacjonarnej lub hybrydowej.  

Każde spotkanie będzie trwało ok. 90 minut od 9:00-10:30. Możecie Państwo decydować na bieżąco, w których weźmiecie udział. Ci z Państwa, którzy zrealizują wszystkie moduły otrzymają certyfikat potwierdzający udział w Akademii.

Tematyka kolejnych spotkań w ramach Akademii HR Business Partner – Starter

9 listopada 2022, godzina 9:00-10:30 –  Moduł II. Strategiczne podejście HR w teorii i praktyce.

1.     Co HR BP powinien wiedzieć o biznesie?

2.     Jak opracować strategię HR zgodną z celami strategicznymi obszaru biznesowego?

3.     Strategie w teorii i ich praktyczne zastosowania na przykładach.

7 grudnia 2022, godzina 9:00-10:30  – Moduł III. HRBP – Procesy rekrutacji i on-boarding.

1.     Podstawowe elementy procesu rekrutacji – perspektywa HR i biznesu.

2.     Komunikacja budująca partnerskie relacje.

3.     Narzędzia rekrutacji HRBP, kiedy zawodzą standardowe techniki.

4.     Efektywność on-boardingu – jak ją zwiększyć?

18 stycznia 2023, godzina 9:00-10:30   – Moduł IV. HRBP – Motywowanie i wynagradzanie.

1.     Co wiemy o motywacji pracowników? – przegląd badań i praktyk biznesowych.

2.     Kiedy HRPB wkracza do akcji? Sytuacje wymagające wsparcia HRBP w zakresie motywowania i wynagradzania.

3.     Przykłady realizacji projektów przez HRBP w zakresie motywowania i wynagradzania.

01 marca 2023, godzina 9:00-10:30  – Moduł V. HRBP – Ścieżki i narzędzia rozwoju pracowników.

1.     Jaką strategię rozwoju pracowników wybrać? – typy strategii rozwoju i ich zastosowanie.

2.     Ścieżki rozwoju na przykładach.

3.     Budowanie ścieżek rozwoju – elementy projektu.

4.     Przegląd metod rozwojowych – trendy, mody i konkrety.

26 kwietnia 2023, godzina 9:00-10:30   – Moduł VI. HRBP – Komunikacja i zarządzanie zmianą.

1.     W jakim języku komunikować się z biznesem? 

2.     Zastosowanie technik wywierania wpływu w kontekście HRBP

3.     Zarządzanie zmianą na przykładach z doświadczeń HRBP.

24 maja 2023, godzina 9:00-10:30  – Moduł VII. HRBP – Zarządzanie retencją i efektywnością zespołów.

1.     Jak liczyć rotację i na jakich poziomach szczegółowości?

2.     Analiza przyczyn rotacji i wybrane metody zapobiegania.

3.     Monitorowanie efektywności zespołów obszaru biznesowego w pracy stacjonarnej i zdalnej.

Akademię HR Business Partner – Starter prowadzi Regina May – ekspert ds. .strategii personalnych WZPL, wykładowca CDV na kierunku HRBP, Team Manager oraz EMBA, praktykujący HRBP, trener, doradca zawodowy. Więcej na www.reginamay.pl

Zgłoszenia prosimy kierować najpóźniej na 2 dni przed terminem spotkania bezpośrednio na adres: poczta@reginamay.plOsoby, które potwierdziły już swój udział za pomocą formularza nie wymagają ponownej rejestracji. Ilość miejsc ograniczona.