Szkolenia

„Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, urlopy” webinarium, 3 czerwca

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawiciela Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu,  prowadzonym on-line, za pośrednictwem platformy Click Meeting.

Temat:                     „Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, urlopy.”

Prelegentka:   Małgorzata Gawroch-Dąbrowska – Starszy Inspektor Pracy, Okręgowa Inspekcja Pracy w Poznaniu

Termin: 3 czerwca 2022r., od godz.10.00 do godz. 12.00

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 czerwca pod adresem e-mail: asystent@wzp.org.pl

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie, adres e-mail na który zostanie wysłany link do szkolenia.

Link z dostępem na webinarium zostanie przesłany dzień przed terminem webinarium.

Zagadnienia, które zostaną omówione na webinarium.

1.         Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.

  • rodzaje umów o pracę,
  • forma i treść umowy o pracę,
  • sposoby rozwiązania umowy o pracę,
  • wygaśnięcie umowy o pracę,
  • świadectwo pracy oraz inne dokumenty dotyczące stosunku pracy

2. Urlopy

  • nabycie prawa do urlopu.
  • wymiar urlopu.
  • urlop proporcjonalny.
  • udzielanie urlopu.
  • pozostałe zagadnienia.