Aktualności, Wieści z firm

Zajęcia w Eko-Laboratorium

W dniu 1 grudnia 2023 w siedzibie Spółki PROTE odbyły się kolejne prelekcje i warsztaty w ramach projektu  „Eko-Laboratorium – centrum edukacji ekologicznej”, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Tym razem uczestnikami byli studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunku Ochrona Środowiska.

Serdecznie dziękujemy Pani Profesor Renacie Gaj za zorganizowanie tych zajęć terenowych, a wszystkim przybyłym studentom za aktywny w nich udział!