Aktualności, Wieści z firm

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z kategorią Uniwersytetu 

Jest to historyczny moment dla Uczelni, bo nadane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, uhonorowanie niemal 30-letniego wkładu Uczelni w rozwój działalności naukowej oraz w kształcenie naszych Studentów i Słuchaczy. Podkreślenia wymaga fakt, że jesteśmy pierwszym uniwersytetem niepublicznym posiadającym swą siedzibę w Poznaniu i od zawsze związanym z Miastem Poznań.  

Wraz ze zmianą kategorii Uczelni, zmienia się również nazwa naszej Uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa z filiami w Chorzowie i Szczecinie to od dziś:  

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu 

Bycie Uniwersytetem otwiera przed nami nowe możliwości – nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego aż w 8 dyscyplinach naukowych. 

Nowa nazwa wyraża praktyczny charakter i szeroką ofertę naszych studiów – od lat oferujemy znacznie więcej niż tylko kierunki związane z bankowością. „Merito” nawiązuje znaczeniowo do wyrazu „meritum”. Dążenie do sedna, merytoryczne i skuteczne działanie, praktyczność, które od zawsze nas charakteryzowały i które stanowią atrybuty naszej marki, teraz znajdują odzwierciedlenie również
w nazwie naszego Uniwersytetu. Nie rozstajemy się ze skrótem WSB – jesteśmy tą samą uczelnią, ważne są dla nas te same wartości.