Szkolenia

„Wybrane zagadnienia z rozliczenia podatku dochodowego PIT ” szkolenie 27 lutego

W imieniu Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line, w którym zostaną omówione wybrane zagadnienia z rozliczenia podatku dochodowego PIT.

Spotkanie odbędzie się w aplikacji TEAMS w dniu  27 lutego 2023 r. w godz. od 9:00 do 10:30.

Szkolenie poprowadzą dla Państwa eksperci z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Link:   Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w szkoleniu z wyłączonymi kamerami i mikrofonami.

Tematyka szkolenia:

  • Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 r. (zmiana z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego na skalę podatkową)
  • Wybór formy opodatkowania na 2023 r. – forma złożenia oświadczeń (w stosunku do zmiany wyboru za 2022 r.), terminy, istotne czynniki wymagające uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji, rozliczanie składki zdrowotnej w podstawie opodatkowania w zależności od wybranej formy opodatkowania (waloryzacja limitu odliczenia dla podatników podatku liniowego w 2023 r.)
  • Zmiany dla przedsiębiorców posiadających nieruchomości – forma opodatkowania dochodów z najmu i zasady amortyzacji środków trwałych w 2023 r.
  • Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy pracowników – oświadczenia PIT-2, wybór poziomu pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, możliwość rezygnacji z poboru zaliczek na PIT.
  • Zmiany limitów odliczeń podatkowych w związku z waloryzacją diet i należności w podróżach służbowych.
  • Zmiany w zasadach ujmowania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika.

Więcej informacji o rozliczeniu PIT na podatki.gov.pl – link:Twój e-PIT