Szkolenia

Własność intelektualna w dobie zmian – innowacje, kreatywność, ochrona, konferencja 30-31 marca

Termin 30 marca 2023 – 31 marca 2023, godzina 09:00

Rejestracja Zarejestruj się

O wiedzy, doświadczeniu oraz wypracowanych innowacyjnych rozwiązaniach coraz częściej mówi się w kontekście kluczowego kapitału firmy. To zaś oznacza, iż zasoby intelektualne organizacji muszą być przedmiotem szczególnej ochrony. W coraz większym stopniu stanowią bowiem o przewagach rynkowych firm.

Jak zatem zabezpieczać potencjał i kapitał intelektualny firm? Czym jest innowacja oraz ochrona patentów we współczesnym świecie? Jak prawo własności intelektualnej może wpływać na rozwój gospodarczy państw i regionów? Wreszcie – w jaki sposób regulacje prawne mogą kształtować uczciwe reguły konkurowania w zakresie patentów, innowacji i przełomowych wdrożeń?

To niektóre z kwestii, które podjęte zostaną podczas konferencji Własność intelektualna w dobie zmian. Innowacje, kreatywność, ochrona, organizowanej przez Konfederację Lewiatan.

30 marca 2023 r., ROBOCZY PROGRAM

9:00 – 9.30 REJESTRACJA I KAWA POWITALNA

9.30 – 9.45 WYSTĄPIENIE POWITALNE

 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon

9.45 – 11.00 PANEL DYSKUSYJNY
Znaczenie prawa własności intelektualnej dla rozwoju gospodarczego

 • Potencjał efektywnie chronionej własności intelektualnej
 • Znaczenie własności intelektualnej dla rozwoju gospodarczego
 • Wyzwania przed jakimi stoi ochrona własności intelektualnej

Prelegenci:

 • Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • Bartosz Krakowiak, rzecznik patentowy, Prezes AIPPI Poland
 • Kamila Król, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (TBC)

11.00 – 11.20 WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO
Piotr Stryszkowski, OECD, Illict Trade Department

 • Nielegalny handel towarami niebezpiecznymi
 • Wyzwania handlu elektronicznego w nielegalnym handlu podróbkami
 • Handel towarami podrabianymi i pirackimi

11.20 – 12.20 PANEL DYSKUSYJNY
Zwalczanie handlu podróbkami za pośrednictwem internetu – rola poszczególnych uczestników rynku, wyzwania i dobre praktyki

 • Jaka jest rola platform e-commerce w walce z nadużyciami?
 • Sposoby przeciwdziałania sprzedaży podróbek
 • Kondycja sytuacji w oparciu o aktualne dane
 • Rola edukacji w przeciwdziałaniu nadużyciom

Prelegenci:

 • Artur Kołdys, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego Delegatura CBA w Białymstoku
 • Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon
 • Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme, UN Global Compact Network Poland

Moderacja: Agnieszka Plencler, Prezeska Fundacji Forum Konsumentów

12.20 – 12.35 PRZERWA KAWOWA / LUNCH

12.35 – 13.35 PANEL DYSKUSYJNY
panel farmacji

13.35 – 13.55 WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO

 • Ochrona własności intelektualnej na wspólnym rynku – osiągniecia, wyzwania
 • Najnowsze orzecznictwo TSUE
 • DSA, a odpowiedzialność platform za naruszenia IP
 • DSA i DMA a ochrona własności intelektualnej

13.55 – 14.55 PANEL DYSKUSYJNY
Zarządzanie strategią ochrony własności intelektualnej w firmie

 • Jak przeprowadzić audyt własności intelektualnej w firmie?
 • Czym jest i co powinna zawierać strategia ochrony własności intelektualnej?
 • Jak regulować relacje z pracownikami i podwykonawcami?
 • Jak skutecznie chronić swoje prawa i co robić w przypadku zidentyfikowania naruszenia?

Prelegenci:

 • Aleksandra Borycka, Head of Marketplace, Amazon

14.55 – 15.10 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

31 marca 2023 r., ROBOCZY PROGRAM
warsztaty on-line

09.30 – 10.45 Warsztat dotyczący narzędzi do ochrony marek

Prowadzący:

 • Mikołaj Bulanow, Subject Matter Expert, Brand Protection,

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.