Szkolenia

„Ulgi w spłacie należności z tytułu składek- formy pomocy dla przedsiębiorców” -bezpłatne webinarium z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 24 września

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu,  prowadzonym on-line, za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

Temat:             „Ulgi w spłacie należności z tytułu składek- formy pomocy dla przedsiębiorców”.

Termin: 24 września 2021 r., od godz. 9.00 do godz. 11.00.

Rejestracja:     Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: filip.kortus@zus.pl   do dnia  22 września

Miejsce:          Platforma Cisco Webex Meeting  ( link z dostępem na webinarium zostanie przesłany w dniu szkolenia ).

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie, adres e-mail na który zostanie wysłany link do szkolenia oraz dane kontaktowe.

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnie na skrzynkę.

WAŻNE !

W linku formularz oświadczenie RODO, które musi zostać podpisane (elektronicznie lub w oryginale i zeskanowane) i przesłane wraz ze zgłoszeniem na szkolenie. Bez oświadczeń nie zostanie przesłany link z zaproszeniem na szkolenie.