Szkolenia

Uczestnik PPK, a osoba zatrudniona, webinar 31 lipca

      Wielkopolski Związek Pracodawców oraz PFR Portal PPK

zapraszają na bezpłatne webinarium

Uczestnik PPK, a osoba zatrudniona.

Zleceniobiorca w PPK. 3 miesięczny okres zatrudnienia.

         Prelegent:  Mateusz Kozłowski, ekspert PPK, PFR Portal PPK sp. z o.o.

            31 lipca 2023r. godz. 13.00-14.00

                                                                                                                                        Platforma Click Meeting

         Rejestracja:  asystent@wzp.org.pl

Na spotkaniu będzie omawiana tematyka dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych w następującym zakresie powdrożeniowym:

  • Osoba zatrudniona, a uczestnik w rozumieniu ustawy o PPK – istotne różnice.
  • Po co ustalać status osoby zatrudnionej? Najczęściej zadawane pytania z objaśnieniami.
  • Status uczestnika PPK – przykłady z omówieniem.
  • Ścieżka wdrożenia PPK w przypadku zleceniobiorcy.
  • Utrata statusu osoby zatrudnionej przez zleceniobiorcę po zawarciu umowy o prowadzenie.
  • Pozostałe zagadnienia dotyczące zleceniobiorcy w PPK.
  • Zawarcie umowy o prowadzenie w imieniu osoby zatrudnionej  – zmiany po nowelizacji 2022.
  • Jak liczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia na konkretnych przykładach:

– przerwy w zatrudnieniu;

– zwolnienie chorobowe;

– świadczenie rehabilitacyjne;

– urlop bezpłatny.