Aktualności, Wieści z firm

To ciekawość prowadzi nas w nieznane!

Piotr Voelkel o Collegium Da Vinci z okazji Jubileuszu 25-lecia

Czas rozwoju

Nie jestem historykiem i nie mam pełnej analizy tego jak edukacja funkcjonowała w Polsce w latach 90-tych. Wiem, że był to dla mnie czas tworzenia kolejnych firm i inwestowałem w bardzo różnych obszarach. Byłem współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej „ Głos Wielkopolski” która wydawała kilka regionalnych gazet, Biura Ogłoszeń “Głosu”, Agencji reklamowej V&P, kilku rozgłośni radiowych. Uznaliśmy że warto zainwestować w nowe kadry. Powstała Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD), która szybko zyskała duże zainteresowanie. Pojawiło się wielu chętnych do nauki dziennikarstwa, socjologii, politologii.

Był to czas, w którym powstało wiele prywatnych uczelni. Miały różny poziom i cel, dla którego powstawały. Po latach trudnego dostępu do państwowych uczelni, które miały ograniczoną liczbę miejsc dla studentów i budowały barierę na wejściu, jakimi były egzaminy wstępne, pojawiły się uczelnie prywatne, które przyjmowały wszystkich chętnych i szybko rosła liczba studentów. Część z nich uciekała na uczelnie przed wojskiem. Często było im wszystko jedno co studiują. To był trudny czas dla jakości edukacji, a absolwenci nie zawsze mieli stosowne kompetencje i stawali się „inteligencją”. Do dziś widać tego konsekwencje tu i tam.

Duma uczelni

Uczelnia WSNHiD – dziś pod nazwą Collegium Da Vinci – od początku miała strategię opartą o założenie, że brak progu na wejściu musi zostać zastąpiony progiem na wyjściu. Robiliśmy wszystko, aby nasi absolwenci mieli wiedzę i stosowny zestaw wartości. Byli dumą naszej uczelni.

Dawaliśmy im szeroki dostęp do wiedzy, skutecznej edukacji ale też kontakt ze sztuką, teatrem, organizowaliśmy dziesiątki spotkań z ważnymi i mądrymi osobami. Wybudowana własna siedziba uczelni przy Kutrzeby w Poznaniu dawała wiele możliwości. W budynku pojawiła się stała ekspozycja współczesnej sztuki. Prace Stefana Gierowskiego, Tadeusza Kantora, Magdaleny Abakanowicz, Jana Tarasina, a także wiele wystaw czasowych.

Wśród gości byli bohaterowie przemian prezydent Lech Wałęsa, gen. Wojciech Jaruzelski, prezydent  Aleksander Kwaśniewski i wielu innych ważnych polityków, ludzi sztuki, teatru. Spektakle Krystyny Jandy, Teatru Stu, Polskiego Teatru Tańca. Gościliśmy spektakle Festiwalu Malta. Przez wiele miesięcy odbywały się spotkania z cyklu „Po co żyjemy”. Prowadził je Jacek Żakowski a gośćmi byli między innymi Jerzy Stuhr, Wojciech Eichelberger, Krystyna Janda i wielu innych.

Czas na zmiany

Siedem lat temu WSNHiD zmieniła swoją nazwę, ale też kierunek rozwoju i metody działania.  Odeszliśmy od sprzedających się bez ograniczeń studiów takich jak socjologia i politologia, które oferowało wiele uczelni. Uznaliśmy, że stać nas na własny, oryginalny  model studiów.

CDV obserwuje bacznie otoczenie, potrzeby rynku pracy i zmiany jakie nadchodzą. Robimy wiele, aby przygotować studentów do czekającego ich życia i kariery zawodowej. Te obserwacje skłoniły nas do budowania stałych, bliskich i konstruktywnych relacji z biznesem, z praktykami którzy współpracują z naszą uczelnią przy tworzeniu programu studiów i w samym procesie edukacji. Dbamy o jakość staży i praktyk. Budujemy partnerskie relacje z zachodnimi uczelniami i firmami. Pracujemy nad nowymi kierunkami studiów, aby przygotować się na nadchodzące zmiany. Mamy świadomość przemian i tego, że stajemy się społeczeństwem cyfrowym, w którym handel, relacje społeczne, biznes, komunikacja będą dynamicznie wchodziły w wirtualną przestrzeń.

Ponieważ tempo zmian narasta uznaliśmy, za niezwykle ważne przygotowanie studentów do życia w  takiej nieustającej przemianie. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest umiejętność szybkiego dostosowania się do „nowego”, inaczej mówiąc: potrzebna jest zaradność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. Nowe kierunki studiów i zmiany w systemie edukacyjnym, jakie wprowadzamy, dają studentowi wybór, uczą go analizować własne kompetencje, potencjał i podejmować decyzje jaką ścieżką chce pójść. Student ma wybór, który też uczy go odpowiedzialności za skutki decyzji.

Uczelnia Ludzi Ciekawych

Z innej strony stawiamy na ciekawość, która pozwala pójść dalej, wybrać atrakcyjną ścieżkę i pokonać lęk, największego wroga człowieka. Z lękiem można walczyć na różne sposoby. Zbudować poczucie bezpieczeństwa dzięki zdobywanym kolejnym umiejętnościom. To jeden z powodów, dla których wysoko pozycjonujemy praktyczność naszych studiów. Gdy “umiem”, mniej się boję. To ciekawość prowadzi nas w nieznane, zmusza do wysiłku i pozwala osiągać kolejne etapy w naszym osobistym rozwoju. Często jest to droga pod górę, ale mamy szerszy horyzont i widzimy dalej i więcej.

Liderzy przyszłości

Nasza przyszłość to droga w nieznane, ale wiele można przewidzieć. Przyjdzie nam współpracować ze sztuczną inteligencją i kluczowe jest to, by osiągnąć w tej relacji pozycję lidera. Aby to było możliwe, trzeba się rozwijać, kształcić i rozumieć wciąż więcej. Niezbędna będzie umiejętność pracy w różnorodnych zespołach i zmieniającym się otoczeniu. Siłą lidera będzie umiejętność tworzenia użytecznych zespołów i wspierania swoich współpracowników. Liderzy, których kształcimy, muszą potrafić budować sieci między ludźmi w wirtualnym świecie danych i morza informacji.

Dowiedz się więcej o obchodach Jubileuszu