Szkolenia

„Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego – aktualności i zmiany ” webinar ZUS, 14 czerwca

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu,  prowadzonym on-line, za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

        Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego – aktualności i zmiany.

Termin: 14 czerwca 2023r., od godz. 9.00 do godz. 12.00  (szacunkowy czas zakończenia szkolenia)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 09 czerwca pod adresem e-mail: poznan1_szkolenia@zus.pl

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnie na skrzynkę.

Miejsce:          Platforma Cisco Webex Meeting  (link z dostępem na webinarium zostanie przesłany w dniu szkolenia).

W zgłoszeniu prosimy podać:
– imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie,
– adresy e-mail wszystkich zgłaszanych na który zostanie wysłany link do szkolenia.

WAŻNE!

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać podpisane oświadczenie RODO- załącznik.

Podpisane oświadczenia proszę odesłać w PDF, może ono zostać podpisane certyfikatem kwalifikowanym lub podpisane oryginalnie i zeskanowane.

Uczestnicy, którzy wraz ze zgłoszeniem nie prześlą oświadczenia, nie zostaną zapisani na szkolenie.

ZUS skontaktuje się z Państwem i potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na szkolenie.