Aktualności

Sankcje Rosji. Nowe sankcje UE na Białoruś i Rosję

Bardzo cieszy nas to, że Komisja Europejska wsłuchała się w nasze apele i przygotowała specjalną stronę internetową, zawierającą zbiorcze informacje na temat sankcji UE przyjętych wobec Rosji po inwazji na Ukrainę.

Adres strony internetowej:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en .

Strona zawiera informacje z podziałem na kategorie – indywidualne listy osób i podmiotów; sankcje w sektorze finansowym; sankcje w sektorze energetycznym; sektor lotniczy i transportowy; towary podwójnego zastosowania i produkty zaawansowanych technologii; środki wizowe; sankcje wobec podmiotów prowadzących działalność dezinformacyjną; Białoruś – a także odnośniki do aktów prawnych.

Sankcje Rosji

1 – Zatwierdzenie listy państw nieprzyjaznych, na której znalazły się: Albania, Andora, Australia, Kanada, Gibraltar, Japonia, Liechtenstein, państwa członkowskie UE, Islandia, Mikronezja, Monako, Czarnogóra, Nowa Zelandia, Norwegia, Macedonia Północna, Republika Korei, San Marino, Singapur, Szwajcaria, Tajwan, Wielka Brytania (w tym Brytyjskie Wyspy Dziewicze), Ukraina i USA.

2 – Ustawodawstwo, które nakazuje, aby wszystkie transakcje i operacje firm rosyjskich z obywatelami i firmami z krajów nieprzyjaznych Rosji były zatwierdzane przez rządową komisję ds. kontroli inwestycji zagranicznych. Ustanowiono procedurę, zgodnie z którą firma będąca rezydentem rosyjskim lub firma zagraniczna z kraju nieprzyjaznego musi złożyć wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie takich transakcji lub operacji. Wniosek ten musi zawierać wyczerpujące informacje o wnioskodawcy, w tym dokument dotyczący rzeczywistych właścicieli firmy. Komisja przeanalizuje każdy przypadek i podejmie decyzję o zezwoleniu na transakcje lub operacje lub o odmowie ich przeprowadzenia. Można również określić warunki, które muszą być spełnione, aby zezwolić na transakcje lub operacje.

3 – Rozszerzenie prawa umożliwiającego zajmowanie aktywów cudzoziemców. Podczas gdy wcześniej ograniczenia wynikające z tej ustawy mogły być stosowane tylko wobec obywateli USA, obecnie dotyczą one wszystkich cudzoziemców i bezpaństwowców. Ograniczenia te obejmują: Zakaz wjazdu na terytorium Rosji; Zajęcie aktywów finansowych i innych w Rosji; Zakaz dokonywania jakichkolwiek transakcji z nieruchomościami i inwestycjami obywateli, którzy zostali objęci restrykcjami; Zakaz dysponowania nieruchomościami znajdującymi się na terytorium Rosji; Zawieszenie działalności osób prawnych pozostających pod kontrolą tych obywateli w Rosji; Zawieszenie ich uprawnień w zarządach lub innych organach zarządzających organizacji zarejestrowanych na terytorium Rosji.

Ponadto przyjęto szereg środków mających na celu wsparcie przedsiębiorstw i obywateli w obliczu sankcji, w tym: Zniesienie inspekcji dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm informatycznych; Uproszczenie warunków i procedury zamówień rządowych; Możliwość przeprowadzenia przez rząd dodatkowej indeksacji emerytur ubezpieczeniowych, współczynnika emerytalnego i stałej wypłaty do emerytur; Uproszczenie procedury zakupu leków, upoważnienie Rządu do dostosowania wymogów licencyjnych dla działalności farmaceutycznej, istnieją ograniczenia w eksporcie niektórych leków z Rosji; Możliwość dostosowania przez rząd zasad przyjmowania na uczelnie wyższe Rosjan, którzy mają trudności ze studiowaniem za granicą.

Wreszcie, Visa i Mastercard ogłosiły zawieszenie swojej działalności w Rosji, co oznacza, że karty wydane w Rosji przestaną działać za granicą, a te wydane za granicą przestaną działać w Rosji. Nie powinno to mieć wpływu na karty wydawane przez banki rosyjskie i używane na terenie Rosji. Centralny Bank Rosji podał dalsze szczegóły, w tym dotyczące używania rosyjskich kart Mir za granicą.

Nowe Sankcje UE

Rada UE uzgodniła 9 marca przede wszystkim nowe sankcje na Białoruś:

  • ograniczenia świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych (SWIFT) na rzecz Belagroprombanku, Banku Dabrabyt i Banku Rozwoju Republiki Białorusi, a także ich białoruskich spółek zależnych;
  • zakaz transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi związanych z zarządzaniem rezerwami lub aktywami oraz zapewnieniem finansowania ze środków publicznych handlu i inwestycji na Białorusi;
  • zakaz notowania i świadczenia usług związanych z akcjami białoruskich podmiotów państwowych w unijnych systemach obrotu od dnia 12 kwietnia 2022 r;
  • znaczne ograniczenia napływu środków finansowych z Białorusi do UE, poprzez zakaz przyjmowania od obywateli lub rezydentów Białorusi depozytów przekraczających 100 000 EUR, prowadzenia rachunków klientów białoruskich przez centralne depozyty papierów wartościowych UE, a także sprzedaży papierów wartościowych denominowanych w euro klientom białoruskim;
  • zakaz dostarczania na Białoruś banknotów denominowanych w euro.

Rada UE uzgodniła 9 marca także nowe sankcje na Rosję:

  • Inne środki ograniczające w odniesieniu do wywozu towarów związanych z nawigacją morską i technologią radiokomunikacyjną do Rosji. Na mocy tej decyzji zabroniona będzie sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii związanych z nawigacją morską jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji, do użytku w Rosji lub w celu umieszczenia na pokładzie statku pływającego pod rosyjską banderą.
  • Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów podlegających zakazom związanym z usługami inwestycyjnymi, zbywalnymi papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego i pożyczkami.