Aktualności

Samorządowy Kongres Finansowy, WZP partnerem Kongresu, Sopot 13-14 maja

Kongres adresowany jest do przedstawicieli samorządów, biznesu oraz nauki. Kongres odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024 w Hotelu Sheraton w Sopocie.

Program Samorządowego Kongresu Finansowego obejmie najistotniejsze obszary dla rozwoju polskich miast, gmin i miasteczek. Ścieżki tematyczne Local Trends:

•           Budżety lokalne wobec wyzwań i regulacji

•           Rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym

•           Polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji

•           Finansowanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną, gospodarka komunalna

•           Transformacja cyfrowa, smart-city, cyberbezpieczeństwo

•           Zielona transformacja, adaptacja miast do zmian klimatu

•           Równowaga społeczna i wyzwania polskich wsi i miasteczek

Samorządowy Kongres Finansowy realizowany jest pod hasłem „Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości”. Ważne miejsce w programie zajmą dyskusje na temat współpracy międzysektorowej na linii samorząd – biznes – nauka. Poza bogatym programem debat odbędą się także prezentacje udanych realizacji w ramach Sceny Dobrych Praktyk.

Zarejestruj się: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/

Zostań partnerem Local Trends: https://localtrends.pl/zostan-partnerem-local-trends/ Dołącz do debaty: https://localtrends.pl/program-samorzadowego-kongresu-finansowego-2024/