Aktualności

Rada GOZ spotkała się z kontrolerami ETO – Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

W dniu 18 listopada br. członkowie Rady GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) w Konfederacji Lewiatan spotkali się z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

Celem spotkania była rozmowa nt. wykonania zadań odnośnie działań Unii Europejskiej związanych z etapami projektowania i produkcji gospodarki o obiegu zamkniętym. ETO prowadzi obecnie kontrolę w tym zakresie w 3 krajach członkowskich UE, w tym w Polsce.

Istotnymi dokumentami UE w ramach tej kontroli są: Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym z dnia 02/12/2015 oraz Nowy plan działania UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy z dnia 11/03/2020.


Członkowie Rady GOZ KL podzieli się swoimi opiniami i wiedzą nt. skuteczności wspierania przejścia przedsiębiorstw w UE, w tym w Polsce na gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki redukcji wytwarzania odpadów za sprawą odpowiedniego projektowania produktów i odpowiednich procesów produkcyjnych.

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego