Szkolenia

Prawo w HR i kadrach: Konsekwencje nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników, 21 marca

W imieniu kancelarii Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy, członka WZP – zapraszamy serdecznie do udziału w cyklu spotkań on-line poświęconych prawie pracy, w tym m.in. zagadnieniom wartym uwagi z perspektywy pracodawcy (działów HR, kadr) i pracowników, zmianom przepisów czy najczęściej pojawiającym się problemom. Pierwsze spotkanie to: 

Prawo w HR i kadrach: Konsekwencje nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników

21 marca 2024 r., godz. 10.00-11.00

Rejestracja  TUTAJ

Prelegentka: r.pr. Anna Przygocka – specjalistka z zakresu prawa pracy, w szczególności w dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia obejmującej transfery i zwolnienia pracowników, opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, sporządzania i opiniowania umów dotyczących zatrudnienia.

Reprezentuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w sporach sądowych i pozasądowych oraz sporządza, opiniuje i negocjuje umowy cywilnoprawne. Zajmuje się sporządzaniem analiz i opinii prawnych Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów prywatnych i publicznych. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych (w tym we wdrażaniu RODO, sporządza i weryfikuje umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul i zgód).

Prawo w HR to cykl spotkań online poświęcony prawu pracy, w tym m.in. zagadnieniom wartym uwagi z perspektywy pracodawcy (działów HR, kadr) i pracowników, zmianom przepisów czy najczęściej pojawiającym się problemom.

Kolejne spotkanie z cyklu Prawo w HR i kadrach odbędzie się dnia 21 marca 2024 r. Wówczas opowiem o Konsekwencjach nadużywania zwolnień lekarskich przez pracownikówTemat może być interesujący zarówno dla pracodawców, jak i samych pracowników.

Dzięki najbliższemu webinarowi dowiesz się:

  • w jakich sytuacjach pracownik utraci prawo do zasiłku chorobowego?
  • czy każda praca wykonywana w okresie zwolnienia lekarskiego powoduje utratę prawa do zasiłki chorobowego?
  • czy pracodawcy przysługuje roszczenie o zwrot przez pracownika wynagrodzenia z czas choroby w sytuacji, gdy pracownik nieprawidłowo korzystał ze zwolnienia lekarskiego?
  • czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową za nieprawidłowe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego?
  • czy wykonywanie pracy przez pracownika w czasie zwolnienia lekarskiego uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

Dla kogo?
Webinary kierowane są do pracowników – działów HR i kadr, pracodawców oraz pracowników.