Aktualności

Pracodawcy mocno inwestują w pracowników

Obecna sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla osób poszukujących zatrudnienia. Deficyt rąk do pracy powoduje, że pracodawcy są gotowi więcej inwestować w pracownika „na starcie”, aby przygotować go do pełnienia określonych ról zawodowych.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan
Z danych szacunkowych, opublikowanych przez resort rodziny i polityki społecznej, wynika, że bezrobocie w listopadzie br. wyniosło 5,4% i było niższe niż w październiku. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 900,1 tys. osób bezrobotnych, czyli znacznie mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla osób poszukujących pracę. Raczej nie spotykane są już ogłoszenia, które kiedyś były przedmiotem żartów typu „młodą osobę z dużym doświadczeniem zawodowym przyjmę do pracy”. Aktualnie obserwujemy raczej przemyślane kampanie nastawione na budowanie marki pracodawcy nie tylko wśród klientów firmy, ale również wśród aktualnych pracowników. Pracodawcy, szczególnie ci więksi, dysponujący określonymi budżetami na ten cel, inwestują w rozwój pracowników, co ma nie tylko przygotować ich do wyzwań związanych ze zmianami technologicznymi, ale również wiązać z firmą.

Warto również przyjrzeć się innym danym publikowanym przez GUS dotyczącym liczby zatrudnionych według BAEL. W II kwartale wzrósł wskaźnik zatrudnienia. Populacja osób pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 16 597 tys. osób i zwiększyła się względem poprzedniego kwartału o 164 tys. W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać wzrostu liczby zatrudnionych, gdyż zachęcają do podjęcia pracy: rosnące wynagrodzenia, spadająca z uwagi na inflację wartość nabywcza świadczeń społecznych, stosunkowo duża łatwość wejścia na rynek pracy. Wpływ wyżej wymienionych czynników może być szczególnie istotny dla kobiet, które decydują się na powrót na rynek pracy lub rozpoczęcie aktywności zawodowej czy osób przedłużających okres swojej aktywności zawodowej mimo uzyskania praw emerytalnych.