Aktualności, Wieści z firm

Powstało Porozumienie Wydawców Książek – Związek Pracodawców

4 grudnia br. odbyło się spotkanie założycielskie Porozumienia Wydawców Książek – Związku Pracodawców. Członkami założycielami Porozumienia są następujące wydawnictwa:

Copernicus Center Press Sp. z o.o.,
Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.,
Helion S.A.,
Wydawnictwo JK Sp. z o.o.,
Media Rodzina Sp. z o.o.,
Muza S.A.,
Prószyński Media Sp. z o.o.,
Publicat S.A.,
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o.,
Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.,
Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o.,
Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.,
Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o.,
Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o.,
Zysk i S-ka Wydawnictwo Tadeusz Zysk, Aldona Zysk sp. j.

Na spotkaniu powołano organy statutowe Związku: Radę Wydawców oraz 4-osobowy Zarząd w składzie: Kamil Drążkiewicz, Sebastian Kuffel, Anna Rogala, Adam Zysk.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich piętnastu wydawnictw założycielskich, a na  Przewodniczącego Rady Wydawców został wybrany Maciej Makowski.

Jak czytamy w Statucie, celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów wydawców, działalność w zakresie rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu, jednoczenie wydawców książek wokół działań zmierzających do rozwoju rynku książki w Polsce oraz wspieranie czytelnictwa. Związek ma również za cel opiniowanie projektów ustaw, kształtowanie zasad etyki w biznesie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w działalności na polskim rynku książki, przy jednoczesnym współdziałaniu z innymi organizacjami wydawców książek oraz organizacjami biznesu w kraju i zagranicą.

Związek, po rejestracji w sądzie, jest otwarty na przyjmowanie nowych członków.