Aktualności

Postulaty Lewiatana. Potrzebujemy większej aktywności zawodowej i strategii migracyjnej

Aktywizację zawodową kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku okołoemerytalnym, dofinansowanie części inwestycji służących dostosowaniu miejsc pracy do potrzeb określonych grup pracowników w zakładzie pracy czy przyjęcie strategii migracyjnej – proponuje Konfederacja Lewiatan. To niektóre postulaty pracodawców na nową kadencję parlamentu.

Sytuację na rynku pracy utrudniają niekorzystne zmiany demograficzne, systematycznie postępujący proces starzenia się społeczeństwa, a tym samym kurczące się zasoby na rynku pracy.

– Odpowiedzią na wspomniane wyzwania powinna być aktywizacja zawodowa niedoreprezentowanych na rynku pracy grup społecznych, w szczególności kobiet, które napotykają bariery w rozwoju kariery z uwagi na obowiązki rodzinne, osób z niepełnosprawnościami oraz konieczność wsparcia w podjęciu lub kontynuowaniu zatrudnienia osobom po 50. roku życia i w wieku okołoemerytalnym. Polska nadal pozostaje krajem z jednym z najniższych wskaźników zatrudnienia w grupie wiekowej 55–64 spośród wszystkich państw europejskich – przekonuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Należy rozważyć również dofinansowanie części inwestycji służących dostosowaniu miejsc pracy do potrzeb określonych grup pracowników w zakładzie pracy – poprawa warunków bhp, zwiększanie ergonomii stanowisk pracy, diagnostyka i szkolenia w tym zakresie z Funduszu Pracy lub/oraz innych źródeł publicznych.

Konieczna jest także odpowiednia strategia migracyjna, która do tej pory nie została przyjęta. Warunkiem pełnego wykorzystania potencjału pracowników cudzoziemskich na lokalnym rynku pracy jest efektywny system dostępu do legalnego pobytu i zatrudnienia oraz uznawania kwalifikacji cudzoziemców wykształconych poza Unią Europejską. Niezbędne jest uchwalenie rozwiązań ułatwiających podejmowanie przez obywateli państw trzecich pracy w zawodach pożądanych przez polską gospodarkę oraz prosty, szybki i nisko kosztowy proces nostryfikacji dyplomów (obecnie dla części obcokrajowców jest barierą niemożliwą do pokonania w procesie uznawania kwalifikacji).

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona