Aktualności

Polski Ład. Sejm przegłosuje największą w historii podwyżkę podatków dla firm

• Dzisiaj sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała odrzucenie prawie wszystkich poprawek do ustaw podatkowych tworzących Polski Ład, które zaproponował Senat, m.in. dotyczących wydłużenia vacatio legis czy ograniczenia stosowania podatku minimalnego.
• Senat zakończył prace nad poprawkami wczoraj wieczorem, a już dziś rano, bez żadnej możliwości odniesienia się do nich przez stronę społeczną, zajął się nimi Sejm.
• Po południu Polski Ład, pełen błędów, skomplikowanych i niezrozumiałych przepisów, ma być przegłosowany przez Sejm.
• Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku, pogorszą warunki funkcjonowania firm, istotnie zwiększą koszty prowadzenia działalności gospodarczej i są największą w historii podwyżką podatków dla przedsiębiorców – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

– Uchwalenie zmian podatkowych, bez poprawek senackich, oznacza że przepisy wprowadzające największą w historii podwyżkę podatków dla przedsiębiorców, zwiększające koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz budzące niezliczone wątpliwości legislacyjne, zaczną obowiązywać już za dwa miesiące.Polski Ład, w kształcie w jakim został uchwalony, wprowadzi niezliczone problemy związane z prawidłowym wypełnieniem obowiązków podatkowych. Nowe przepisy przez kolejne miesiące albo lata, będą przedmiotem objaśnień wydawanych przez Ministra Finansów i sporów podatników z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jestem przekonany, że już niebawem do Sejmu trafi kolejna nowelizacja ustaw podatkowych, poprawiająca wadliwe przepisy Polskiego Ładu. Stanie się tak dlatego, że jest to największa zmiana prawa podatkowego od 30 lat, która została uchwalona w ekspresowym tempie, bez szacunku i uwagi dla zastrzeżeń i postulatów przedsiębiorców – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Brakuje słów, aby wyrazić oburzenie dla przyjętego vacatio legis, które wyniesie w zależności od tego, kiedy ustawę podpisze Prezydent, ok 5-6 tygodni. Ustawa wymusi tak daleko idące zmiany w systemach rozliczeniowych firm, w Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, że ten ostatni, wylobbował dla siebie zwolnienie ze stosowania prawa zamówień publicznych dla potrzeb realizacji zmian wprowadzonych tą ustawą. Niestety, firmy, na zwolnienia czy taryfy ulgowe liczyć nie mogą i zostały zmuszone ponieść bardzo wysokie koszty przygotowania się do nowych zasad rozliczeń, przy jednoczesnym ryzyku, że nawet dokładając wszelkich starań, nie zawsze będzie to wykonalne.

Konfederacja Lewiatan proponowała m.in. wprowadzenie rocznego vacatio legis w stosunku do wszystkich zmian zawartych w ustawie, które oznaczają zwiększenie obciążeń podatkowych, składkowych, administracyjnych i sprawozdawczych, tak aby zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na zapoznanie, wdrożenie i rozpoczęcie stosowania skomplikowanych przepisów.
Konfederacja Lewiatan