Aktualności, Wieści z firm

Pierwsze w Polsce Data Center z międzynarodowym certyfikatem ISO/IEC 22237:2021

Powstała nowa norma o globalnym zasięgu – ISO/IEC 22237:2021. Zawiera wymagania i wytyczne dla centrów danych. Jest niemal tożsama z europejską normą EN 50600. Globalny charakter nowej normy standaryzuje wytyczne na całym świecie. Pomaga to w skutecznym weryfikowaniu i porównywaniu centrów danych.

Certyfikacja – klucz dobrej decyzji

W naturze przedsiębiorstw leży dążenie do jak największego zysku, a ograniczenie ryzyka sprzyja jego maksymalizacji. W tym przypadku za ryzyko możemy uznać bardzo kosztowne przestoje w funkcjonowaniu systemów informatycznych danej firmy. Jak zminimalizować to ryzyko? Korzystając z możliwie najlepszego centrum danych. Ale jak zweryfikować jakość Data Center?

Właśnie dlatego certyfikacja jest tak istotna i jest jednym z kluczowych kryteriów przy wyborze Data Center. Korzystanie z certyfikowanego Data Center ogranicza ryzyko strat i daje klientom gwarancję świadczenia najlepszych usług w możliwie najlepszym centrum danych.

Rosnący popyt sprawił, że powstało i ciągle powstaje wiele nowych centrów danych. Wszystkie reklamują się jako te niezawodne, ale to właśnie dzięki certyfikacji można odsiać marketingowe słowa korzyści od faktów. A fakty są takie, że obiekty Talex Data Center jako pierwsze i zarazem jedyne w Polsce spełniły rygorystyczne normy zarówno normy EN50600 a następnie normy ISO/IEC 22237:2021 i po weryfikacji niezależnego, akredytowanego audytora, otrzymały certyfikat.

Dzięki temu wykazujemy po raz kolejny, że Talex Data Center zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, ciągłości działania oraz dostępności. A to oznacza minimalizację ryzyka kosztownych przestojów, co jest niezwykle ważne dla wielu z naszych Klientów.

Czym jest norma ISO/IEC 22237:2021?

ISO 22237 jest międzynarodowym standardem i kładzie podwaliny pod planowanie, budowę i eksploatację centrów danych zgodnie z tymi samymi wymaganiami na całym świecie. Warto wiedzieć, że norma ISO/IEC 22237:2021 jest niemal 1:1 przeniesiona z europejskiej normy EN 50600. W związku z tym nowy standard, tak jak poprzedni, również koncentruje się na wytycznych dla poszczególnych obiektów i infrastruktur, definiuje ogólne koncepcje projektowania i eksploatacji centrów danych. Norma obejmuje analizę ryzyka biznesowego i kosztów operacyjnych, a także system klasyfikacji Data Center pod kątem dostępności, bezpieczeństwa fizycznego i efektywności energetycznej.

Od opublikowania europejskiej normy EN 50600 minęło już siedem lat. To naprawdę długi okres, szczególnie w naszym zglobalizowanym, informatycznym świecie. Talex jako pierwszy w Polsce w roku 2018 uzyskał certyfikaty tej normy dla obu swoich ośrodków. Okazało się jednak, że europejska norma przestaje wystarczać, ponieważ sięgając poza Stary Kontynent, nie jesteśmy w stanie skutecznie porównać centrów danych. Żyjąc w globalnej wiosce, potrzebujemy standaryzacji. Między innymi dlatego od niedawna posługujemy się nową normą o globalnym zasięgu – ISO/IEC 22237:2021.

Talex Data Center – najnowocześniejsze centrum danych w Polsce

Po październikowym audycie, nasze Data Center we Wrocławiu i w Poznaniu uzyskały certyfikat ISO/IEC 22237:2021 oraz utrzymały certyfikację EN 50600:2019. Oznacza to, że jako jedyne centra danych w Polsce, Talex Data Center spełniło te rygorystyczne, międzynarodowe normy, co czyni oba ośrodki bardziej konkurencyjnymi i rozpoznawalnymi – również na międzynarodowym rynku. Istotnym jest też dla nas zaufanie aktualnych i przyszłych klientów. Zależy nam, żeby wiedzieli oni, że nasze Data Center spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania.

O jakości obiektów Talex Data Center świadczy też fakt, że otrzymały one certyfikat ISO/IEC 22237:2021 w najwyższej klasie w każdej z kategorii:

  • Availability : Availability Class 4,
  • Protection: Protection Class 4,
  • Energy Efficiency: Granularity Level 3.

Nowy standard zastąpi stary?

Cieszymy się, że jesteśmy pionierami na polskim rynku centrów danych. Talex Data Center, spełniając nowe, międzynarodowe normy, wyznacza standardy na kolejne lata. Tym bardziej, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w perspektywie lat norma EN 50600 przestanie obowiązywać i zostanie całkowicie zastąpiona przez normę ISO/IEC 22237.