Aktualności

Nowa wersja Data Act nie spełnia oczekiwań rynku

Potrzebne jest zapewnienie odpowiedniego czasu na dyskusje wokół problemów wynikających z Aktu w sprawie danych. Środowisko unijnych organizacji biznesowych, w tym BuisnessEurope, wystąpiło z apelem w tej sprawie do Rady UE. Chodzi też o umożliwienie większej przewidywalności wymagań stawianych biznesowi w zakresie dzielenia się danymi.

Niedawna publikacja nowej wersji Data Act (Aktu w sprawie danych), przygotowanego przez Radę UE, wciąż nie spełnia oczekiwań rynku. Zabiegamy o to, by projekt rozporządzenia chronił tajemnice handlowe, bezpieczeństwo, ochronę i prywatność poprzez zapewnienie biznesowi skutecznych zabezpieczeń w celu zapobiegania nadużywaniu danych i nieuczciwej konkurencji.

Co powinien zapewnić przedsiębiorstwom Akt w sprawie danych

Ważne też, by akt zapewniał przedsiębiorstwom pewność co do tego, czy i co muszą udostępniać, począwszy od ustalenia jasnych definicji, np. „danych” i „posiadacza danych”. Istotne jest umożliwienie przedsiębiorstwom znalezienia wzajemnie korzystnych relacji opartych na danych poprzez uznanie kluczowej roli elastycznych warunków umownych, w tym w zakresie wynagrodzenia.

Nowa wersja Aktu w sprawie danych ma też gwarantować jasne rozróżnienie relacji między przedsiębiorstwami (B2B) a relacjami między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C). Powinien też ustanawiać ścisłe zasady dzielenia się danymi między przedsiębiorstwami a administracją publiczną (B2G) i ograniczać ich zakres do sytuacji kryzysowych.

Okres przejściowy Data act powinien wynosić co najmniej 36 miesięcy

Projekt nie powinien też tworzyć nowych przeszkód dla zasad międzynarodowego transferu danych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju europejskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Ważne także, by okres przejściowy wynosił co najmniej 36 miesięcy, aby dać przedsiębiorstwom czas na dostosowanie i przez to zapewnił przewidywalność obecnych inwestycji.

W związku z intensyfikacją prac nad projektem na poziomie UE Prezydencja Szwedzka opublikowała jego czwartą wersję (projekt rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich z 24 stycznia br., sygn. 5586/23). Konfederacja Lewiatan uczestniczyła w opracowaniu dwóch kluczowych dokumentów prezentujących stanowisko biznesu względem projektu. Można je pobrać poniżej.

Pobierz dokument z przykładami i propozycjami rozwiązań (wersja angielska)

Pobierz wspólne oświadczenie organizacji biznesu (wersja angielska)

Pismo przewodnie do Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa