Szkolenia

Naliczanie wpłat do PPK.   Rezygnacja i powrót do PPK.  Sytuacje wyjątkowe w PPK, 18 października

Wielkopolski Związek Pracodawców oraz PFR Portal PPK

zapraszają na bezpłatne webinarium

Naliczanie wpłat do PPK.   Rezygnacja i powrót do PPK.  Sytuacje wyjątkowe w PPK.

Prelegent: Mateusz Kozłowski, ekspert PPK, PFR Portal PPK sp. z o.o.

18 października 2023r. godz. 12.00-13.00

Platforma Click Meeting.

Rejestracja:  asystent@wzp.org.pl

Program webinarium będzie obejmował następujące zagadnienia:

•   Urlop wychowawczy, a naliczanie wpłat do PPK. Definicja wynagrodzenia.

•   Zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a termin dokonania pierwszej wpłaty do IF –  zmiany po nowelizacji 2022.

•   Wpłaty do PPK po ustaniu zatrudnienia.

•   Potrącenia publicznoprawne od wpłat do PPK – najczęściej zadawane pytania z omówieniem.

•   Złożenie rezygnacji przez osobę zatrudnioną oraz uczestnika PPK – istotne różnice.

•   Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

•   Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika, a deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – omówienie z przykładami.

•   Korekty wpłat do PPK – zasada bilansowania.

•   Nie naliczyłam/łem wpłat do PPK w terminie – co robić? Wpłaty spóźnione, a wpłaty zaległe.

•   Postępowanie w przypadku śmierci uczestnika PPK.

•   Zmiana przez pracodawcę instytucji finansowej obsługującej PPK, a transfer środków.

•   Przekształcenia podmiotów zatrudniających. Najczęściej zadawane pytania z omówieniem.