Aktualności, Wieści z firm

Microsoft oraz OpenAI pogłębiają współpracę nad rozwojem sztucznej inteligencji

Microsoft i Open AI współpracują od 2019 roku, aby rozwijać sztuczną inteligencję. W dniu 23 stycznia tego roku Microsoft ogłosił rozpoczęcie trzeciej fazy, w trakcie której firmy będą kontynuować działania w dziedzinie superkomputerów i badań nad AI.

Główne plany dotyczące dalszej współpracy

Wśród głównych założeń współpracy między organizacjami warto wymienić:

  • Superkomputery na skalę globalną — Microsoft zwiększy swoje inwestycje w rozwój i wdrożenie specjalistycznych systemów superkomputerów, aby przyspieszyć badania OpenAI dotyczące sztucznej inteligencji. Dalej będzie także rozbudowywać infrastrukturę AI Azure, aby pomagać klientom tworzyć i wdrażać swoje aplikacje AI na skalę globalną.
  • Nowe doświadczenia oparte na AI — Microsoft wdroży modele OpenAI we wszystkich produktach dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz wprowadzi nowe kategorie doświadczeń cyfrowych opartych na technologii OpenAI. Dodatkowo usługa Azure OpenAI umożliwi deweloperom budowanie nowoczesnych aplikacji AI.
  • Wyłączny dostawca chmury — jako wyłączny dostawca chmury dla OpenAI, Azure będzie napędzać wszystkie obciążenia OpenAI w badaniach, produktach i usługach API.

W następnej fazie naszego partnerstwa, deweloperzy i organizacje z różnych branż będą mieć dostęp do najlepszej infrastruktury AI, modeli i łańcucha narzędzi Azure, aby tworzyć i uruchamiać swoje aplikacje- powiedział Satya Nadella, prezes i dyrektor generalny Microsoftu.

CEO OpenAI, Sam Altman, dodał: Microsoft dzieli nasze wartości i jesteśmy podekscytowani kontynuacją naszych niezależnych badań. Będziemy dążyć do stworzenia zaawansowanego AI, z którego wszyscy będą mogli korzystać.

Platforma AI dla konsumentów i przedsiębiorstw

W swojej wizji upowszechniania sztucznej inteligencji, Microsoft zobowiązał się do stworzenia Azure jako platformy AI dla świata. W 2016 roku gigant z Redmond rozpoczął realizację tego planu i dzięki współpracy z OpenAI, przesunął granice technologii chmury superkomputerowej. Dzięki tej infrastrukturze, OpenAI wyszkolił swoje przełomowe modele, takie jak GitHub Copilot, DALL·E 2 i ChatGPT, które zachwyciły wyobraźnię i zapoczątkowały szeroką adopcję rozwiązań opartych na AI. Microsoft i OpenAI zaznaczają, że wszystkie rozwiązania tworzone przez nich są w pełni bezpieczne, co jest priorytetem dla obu firm.

Podsumowując

Microsoft i OpenAI intensyfikują swoją współpracę w celu rozwoju i upowszechnienia sztucznej inteligencji. W ramach trzeciej fazy tej współpracy, Microsoft zobowiązał się do zwiększenia inwestycji w rozwój superkomputerów i infrastruktury Azure opartej na AI, aby umożliwić klientom tworzenie aplikacji AI na skalę globalną. Model AI OpenAI zostaną wdrożone do produktów Microsoft, a Microsoft będzie jedynym dostawcą chmury dla OpenAI. Współpraca ta pozwoli na dostarczenie nowych cyfrowych doświadczeń dla konsumentów i przedsiębiorstw, a Azure stanie się platformą sztucznej inteligencji dla świata.