Aktualności, Wieści z firm

Beyond.pl – Miasta i teleoperatorzy stawiają na przetwarzanie brzegowe. Rynek edge computing czekają znaczne wzrosty

Quad Intel przeprowadził badanie rynku przetwarzania brzegowego w Europie. Według raportu Europe Edge Computing Market do 2023 rynek osiągnie tempo wzrostu na poziomie 29,3% rocznie. Co i kto go napędza?

Opublikowany w maju 2022 r. raport Europe Edge Computing Market zawiera szczegółowe informacje o popycie, wzroście, szansach i ograniczeniach rynku edge computing. Eksperci przeanalizowali również jego strukturę i sprawdzili kluczowych graczy. Zdaniem Quad Intel wartość rynku rozwiązań edge w Europie w 2023 roku osiągnie 1,94 mld dolarów.

Edge computing — gdzie i dla kogo?

Analitycy w raporcie sklasyfikowali rynek, dzieląc go na zastosowania oraz na użytkowników końcowych. Pośród tych pierwszych okazuje się, że największy udział mają rozwiązania smart city. Te wraz z technologią edge computing ma już wdrażać ponad 240 miast europejskich z populacją ponad 100 tysięcy mieszkańców.

 Transformacja miasta w kierunku smart city nie odbywa się w próżni. Aby zbudować inteligentną miejską infrastrukturę powinniśmy korzystać z całego ekosystemu rozwiązań i technologii, począwszy od miejsc przetwarzania danych, poprzez IoT, 5G, aż po miejsca produkcji technologii czyli software house’y. Bardzo ważnym aspektem jest także zapewnienie ciągłości dostępu do danych i najwyższy poziom bezpieczeństwa w ich przechowywaniu blisko mieszkańca. Stąd edge computing jest immanentną cechą smart city. W Poznaniu także korzystamy z takich rozwiązań. Nasza aplikacja Smart City Poznań jest utrzymywana w chmurze w centrum miasta, właśnie ze względów bezpieczeństwa i szybkości dostarczania informacji mieszkańcom — tłumaczy Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z Urzędu Miasta Poznania.

Poza smart city znaczenie edge computing rośnie w takich obszarach jak inteligentne fabryki, pojazdy autonomiczne, sieci elektryczne czy ochrona zdrowia. To efekt między innymi wykorzystania rozwiązań przetwarzania brzegowego w systemach Internetu Rzeczy.

Quad Intel jako przykład praktycznego zastosowania IoT (Internet of Things) w połączeniu z edge computing przytacza m.in. brytyjski sektor opieki zdrowotnej. Analitycy w przytoczonym raporcie twierdzą, że dzięki wdrażanym rozwiązaniom IoT i Edge Brytyjczycy na przestrzeni 2018 – 2023 zaoszczędzą ponad 5 mld dolarów.

— Niektóre rozwiązania i technologie wymagają błyskawicznego przekazywania i przetwarzania danych, przykładem mogą być samochody autonomiczne czy systemy podtrzymywania życia w szpitalach. Edge computing pozwala zmniejszać opóźnienia w przesyle danych, a tym samym przyspiesza proces podejmowania decyzji lub działania aplikacji. W efekcie końcowym edge computing jako element ekosystemu umożliwia wdrożenie technologii, które nie byłyby możliwe do wdrożenia — tłumaczy Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl, operator centrów przetwarzania danych i dostawca usług chmury.

Rozwiązania wykorzystujące technologię edge computing będą również towarzyszyć branży gamingowej, cyfrowej rozrywce oraz e-commerce. Pozostając w UK, dodatkowo ponad 47% Brytyjczyków wierzy, że urządzenia smart home w najbliższych latach pozytywnie wpłyną na ich życie.

Użytkownicy końcowi i kluczowi inwestorzy

Pośród użytkowników końcowych i firm inwestujących w rozwiązania Edge, Quad Intel wyróżnia przedsiębiorstwa przemysłowe, sektora energetycznego, użyteczności publicznej, IT oraz operatorów telekomunikacyjnych i producentów elektroniki. Za rynkowe wzrosty w Europie ma szczególnie odpowiadać ostatnia trójka z wyżej wymienionych.

Popyt na technologie edge computing zdaje się być ściśle związany z rozwojem sieci 5G, która coraz częściej jest wykorzystywana w urządzeniach IoT oraz nowych smartfonach. Oczekuje się, że do 2025 roku Europa będzie mogła pochwalić się 214 mln połączeń 5G. Analitycy przewidują, że operatorzy telekomunikacyjni w Europie i w USA do 2026 roku wydadzą na nie nawet 185 mld dolarów.

— Bardzo ważnymi partnerami technologicznymi w tym ekosystemie są oczywiście przedsiębiorstwa IT, zwłaszcza lokalni operatorzy data center i dostawcy chmury. Pozornie przetwarzanie brzegowe może wydawać się formą odejścia od chmury, jednak w rzeczywistości obydwie technologie doskonale się uzupełniają. Łącząc te rozwiązania, możemy budować elastyczną i skalowalną infrastrukturę, która błyskawicznie i bezpiecznie przetwarza dane w niedalekiej odległości fizycznej od użytkownika końcowego. Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków centra przetwarzania danych typu edge będą zyskiwać na znaczeniu, i że coraz częściej będą pojawiać się w centrach dużych aglomeracji, kluczowe jest by spełniały normy zrównoważonego rozwoju. Efektywność energetyczna tych obiektów czy ich zasilanie w zieloną energię jest dziś fundamentem dla transformacji cyfrowej Europy, która równocześnie celuje w osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 — dodaje Tomasz Kwiczor, Colocotation Services Director w Beyond.pl.

Najważniejsi gracze i zagrożenia

Zdaniem analityków dalsze wzrosty może powstrzymać wąska ławka kadrowa, czyli coraz trudniejszy dostęp do pracowników o odpowiednich umiejętnościach technicznych. Coraz większym wyzwaniem będzie również optymalizacja edge computing, zwłaszcza w przypadku jego wdrażania w coraz to nowszych obszarach.

Co ciekawe, pomimo znaczącego rozwoju europejskiego rynku edge computing, najważniejszymi inwestorami pozostają Amerykanie. Zdaniem Quad Intel kluczowymi graczami i dostawcami technologii na tym rynku są aktualnie Cisco Systems, Microsoft, IBM, Google oraz Amazon.