Aktualności

Konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.