Szkolenia

Konferencja „Własność intelektualna w dobie zmian. Innowacje, kreatywność, ochrona”, 26-27 marca

Konfederacja Lewiatan po raz trzeci organizuje konferencję

26 – 27 marca 2024r., godz. 9.00

Rejestracja Zarejestruj się

z udziałem ekspertów i praktyków rynku. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa na warszawskiej Pradze. Dwa dni (26-27 marca) obfitować będą w panele dyskusyjne oraz wystąpienia, a także rozmowy kuluarowe. Jak zawsze, myślą przewodnią będą szeroko rozumiane zasoby intelektualne organizacji, które muszą być przedmiotem szczególnej ochrony.

Wśród tematów podjętych pierwszego dnia konferencji, znajdą się:

 • wyzwania związane z nowym prawem własności intelektualnej, kondycją startupów w Polsce i Europie w kontekście zabezpieczania praw do wypracowywanych innowacji
 • problematyka związana z obrotem w handlu online podróbkami produktów
 • kooperacja biznesu z ośrodkami naukowymi, której efektem mają być innowacyjne wdrożenia.

Drugi dzień konferencji wypełnią warsztaty transmitowane online.

Udział jest bezpłatny po zarejestrowaniu się.

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, Targowa 56, Warszawa

Termin: 26 marca 2024 , godz. 09:00

Zobacz stronę konferencji tutaj.

AGENDA

26 marca stacjonarnie

09.30 – 10.00                Rejestracja

10.00 – 10.05                Oficjalne otwarcie

 • Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan
 • Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon

10.05 – 10.45               Rozmowa moderowana z gościem specjalnym                                        

 • Edyta Demby-Siwek, Prezeska, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (TBC)

Moderacja: Dorota Rzążewska, Prezeska, Polska Izba Rzeczników Patentowych

10.45 – 11.45                Nowe prawo własności przemysłowej – jak zapewnić jego skuteczność i efektywność?

 • Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości (TBC)
 • Edyta Demby-Siwek, Prezeska, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (TBC)
 • Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes, Krajowi Producenci Leków
 • Bartosz Krakowiak, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska

11.45 – 12.00                           Przerwa kawowa

12.00 – 13.00             Podróbki – zagrożenie dla biznesu i konsumentów

Dyskusja skoncentruje się na problemie produktów podrobionych, które stanowią coraz większe zagrożenie dla różnych branż biznesu. Eksperci z obszarów prawa, biznesu i bezpieczeństwa podzielą się swoimi doświadczeniami w identyfikowaniu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu produkcji oraz handlu fałszywymi produktami. W ramach dyskusji omówione zostaną skutki ekonomiczne, reputacyjne i społeczne związane z fałszowaniem, a także najlepsze praktyki w zakresie ochrony i edukacji przed tym wyzwaniem.

 • Marcin Łoboda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (TBC)
 • dr Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon
 • dr Piotr Stryszowski, Senior Project Manager, Head of Unit, Countering Illicit Trade, OECD
 • prof. dr hab. Joanna Żukowska, Wicedyrektorka, Instytut Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13.00 – 13.40                    Rozmowa moderowana z gościem specjalnym „Apetyt na podróbki: co wpływa na wybory konsumenckie?”

 • Nathan Wajsman, Chief Economist, EUIPO, European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights

Moderacja: TBC

13.40 – 14.10                Przerwa kawowa

14.10 – 15.10              Start-upy i własność intelektualna – jak młode firmy mogą wykorzystać ochronę praw własności intelektualne w rozwoju biznesu

Dyskusja skupi się na roli własności intelektualnej w życiu start-upów. Przedstawiciele start-upów podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie budowania wartości poprzez skuteczne zarządzanie prawami własności intelektualnej zwracając uwagę na wyzwania i możliwości, jakie stoją przed młodymi przedsiębiorstwami.

Moderacja: Marta Krzyśków-Szymkowicz, Rzecznik Patentowy, mediator

15.10 – 16.10                Współpraca biznesu i akademii. Jak tworzyć i chronić własność intelektualną w badaniach i rozwoju?

Panel skieruje uwagę na synergiczne relacje między biznesem a instytucjami akademickimi w kontekście własności intelektualnej. Uczestnicy omówią najlepsze praktyki współpracy, strategie transferu technologii oraz wyzwania związane z równowagą między tworzeniem wartości a ochroną praw własności intelektualnej.

 • Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (TBC)

Moderacja: TBC

16.10 – 16.20                Podsumowanie i zakończenie konferencji

27 marca | online                                                                                                                       

10.00 – 11.00             Narzędzia i procesy ochrony marki na Amazon

Podczas spotkania będziecie Państwo mieli możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób chronić prawa własności intelektualnej, czyli w szczególności znaki towarowe i logotypy, w sklepach Amazon. Prowadzący opowie  o filozofii wyznawanej przez Amazon w odniesieniu do ochrony klientów, marek i partnerów handlowych przed oszustwami i nadużyciami oraz podejściu firmy Amazon do zapewniania światowej klasy wsparcia partnerom handlowym i sprzedawcom. Główny nacisk będzie postawiony na przedstawienie praktycznych aspektów działania narzędzi Amazon służących do ochrony praw własności intelektualnej, takich jak Brand Registry, Zgłoś naruszenie, Transparency, czy Projekt Zero.

Prowadzenie: dr Cezary Sowiński, Public Policy Manager, Amazon

11.10 – 12.10                Warsztat online

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI