Szkolenia

Konferencja Praca 4.0 „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse dla rynku pracy”, 29 stycznia

Konfederacja Lewiatan

zaprasza na kongres stacjonarny oraz warsztaty online

Praca 4.0 „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse dla rynku pracy” 

Konfederacja Lewiatan już po raz dziewiąty organizuje konferencję „Praca 4.0” poświęconą trendom, zjawiskom i rozwiązaniom, które zdominują rynek pracy – zarówno w Polsce, jak Unii Europejskiej. Przedmiotem dyskusji będzie wszystko to, co okaże się kluczowe dla działów HR w 2024 roku.

Cyfrowa i zielona transformacja ma dziś ogromny wpływ na modele pracy. Ma istotne znaczenie tak dla działów HR, jak i liderów firm, współdecyduje bowiem o sukcesie bądź porażce. Czynników determinujących przyszłość pracy jest jednak więcej. Od regulacji prawnych na krajowym i unijnym rynku, istotnych zmian demograficznych, po rosnący popyt na zupełnie nowe kompetencje i doświadczenia zawodowe.

Zatem:

  • Jak postępująca cyfryzacja i automatyzacja procesów będzie się przekładać na organizację i standardy pracy?
  • Które z umiejętności okażą się w najbliższym czasie szczególnie pożądane przez pracodawców?
  • W którym kierunku ewoluować będą dobrostan pracowniczy i work-life balance, a także – jak usprawniać współpracę w różnorodnych, także pod względem pokoleniowym, zespołach?
  • Wreszcie, jak poradzić sobie z niedoborem pracowników, zarządzać migracją, dokąd zaś zmierzać będą regulacje w zakresie prawa pracy?

O tym wszystkim będziemy dyskutować w gronie ekspertów i praktyków rynku.

Kongres stacjonarny – Warszawa, 29 stycznia 2024 r. godz.: 9:15 – 16:50

Warsztaty on-line, 30 – 31 stycznia 2024 r.

REJESTRACJA    TUTAJ

AGENDA

29 stycznia | stacjonarnie

09.00 – 09.15                  Rejestracja

09.15 – 09:30                  Wystąpienie inaugurujące

  • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
  • Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Przedstawiciel BusinessEurope

09.30 – 10:15                  Rynek pracy przyszłości – jak będzie wyglądać?

                                   Jesteśmy świadkami dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych. Jak one wpłyną na rynek pracy? Do czego muszą się przygotować pracodawcy
i działy HR w obliczu zachodzących zmian?

10:15 – 10:30    Rozmowa z gościem specjalnym

10.30 – 10:45                  Przerwa kawowa

10:45 – 11:45                  Zmiany w prawie pracy. Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach?

Podsumowanie zmian wprowadzonych w 2023 r. Jakie przepisy musimy wprowadzić do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem unijnych dyrektyw? Jawność wynagrodzeń w firmach – czy jesteśmy gotowi na zmiany? Jakie instytucje prawa pracy powinny być przedmiotem reformy w kolejnych latach?

Moderacja: Robert Lisicki, Dyrektor Departamentu Pracy, Konfederacja Lewiatan

11:45 – 12:45                  Migranci ekonomiczni: fakty i mity

Transformacja Polski z państwa emigracyjnego w imigracyjne jest dobrym momentem na rozpoczęcie dyskusji o przyszłym kształcie polityki migracyjnej. Jak powinna ona wyglądać? Na jakie trendy w migracji zarobkowej powinniśmy zwrócić uwagę? Czy migranci wojenni odnaleźli się na polskim rynku pracy? Czy jesteśmy w stanie konkurować z innymi krajami UE o wykwalifikowanych pracowników z zagranicy?

12:50 – 13:15                  Wystąpienie gościa specjalnego

  • Przedstawiciel/ka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Przedstawiciel/ka PARP

13.15 – 13:50                  Przerwa kawowa – poczęstunek

13.50 – 14:50                  Strategia umiejętności na polskim rynku pracy

Niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm. Czy reskilling i upskilling stają się koniecznością? Które kompetencje i kwalifikacje są najbardziej pożądane na polskim rynku pracy? Jak dostawać system edukacji do potrzeb pracodawców?

Moderacja: Sławomir Szymczak, Ekspert Departamentu Pracy, Konfederacja Lewiatan

14:50 – 15:50                  Inkluzywny rynek pracy, czyli jaki?

Sytuacja demograficzna nie pozostawia złudzeń, zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji są kluczem do sukcesu. Wielopokoleniowość kryje w sobie nie tylko dodatkowy potencjał innowacyjności, ale też duże wyzwanie dla pracodawców i managerów. Jak budować kulturę otwartości w organizacji? Jak odpowiedzieć na różne potrzeby i możliwości?  Czy cyfryzacja i robotyzacja są szansą czy wyzwaniem w wyrównaniu szans na rynku pracy?

15.50 – 16:05                  Przerwa kawowa

16.05 – 16:50                  Nowoczesne technologie w miejscu pracy – badania i rozwój kompetencji, stosowanie sztucznej inteligencji  optymalizacji procesów, robotyzacja i cyfryzacja

W jaki sposób nowoczesne technologie wpływają na działanie działów HR, organizację pracy? Czy AI stanowi zagrożenia czy szansę dla pracowników, pracodawców? Jak automatyzacja, AI wpłynie na zapotrzebowania na określone zawody, umiejętności? Jak algorytmy wpływają na naszą pracę? Czego spodziewać się od projektowanych  regulacji sztucznej inteligencji?

16:50 – 17:00                  Zakończenie spotkania

Rejestracja tutaj

Kontakt:

Tomasz Paszkiewicz, Departament Wydarzeń Konfederacji Lewiatan
tpaszkiewicz@konfederacjalewiatan.pl