Aktualności, Wieści z firm

IT.integro – Analityka i raportowanie w systemie ERP – dlaczego to kluczowy obszar oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem?

Nie od dzisiaj mówi się, że dane są paliwem rozwoju technologicznego, cyfrowej transformacji i rozwoju modeli biznesowych. Należą do kluczowych zasobów liderów dzisiejszej globalnej gospodarki. Stały się podstawą zarządzania – gromadzone w systemach informatycznych i przetwarzane przez zaawansowane algorytmy analityczne. Dlaczego analityka oraz raportowanie to priorytetowe obszary w systemie ERP?

Cele raportowania

Choć samo raportowanie nie jest w przedsiębiorstwach ulubiona czynnością realizowaną przez pracowników czy managerów, ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów cząstkowych oraz strategicznych przedsiębiorstwa.

Realizacja celów strategicznych przedsiębiorstwa

Wyznaczając strategię rozwoju działalności, kierownictwo firmy wyznacza długookresowe cele strategiczne – do realizacji w perspektywie maksymalnie kilku lat. Są one podstawą dla wszelkich działań strategicznych oraz operacyjnych w organizacji. Wyznaczają plan działań realizowanych w poszczególnych kwartałach przez wybrane działy firmy. Dzięki raportowaniu zarząd oraz kierownicy firmy mogą monitorować postępy realizacji wyznaczonych celów i reagować na odchylenia od założeń.

Podejmowanie decyzji

Doświadczenie oraz intuicja są bardzo przydatne w prowadzeniu biznesu, jednak nie zawsze decyzje podejmowane na podstawie przeczucia są najlepsze. Przez błędy poznawcze niejeden kierownik podjął złą decyzję biznesową. Raportowanie oraz analityka mają na celu eliminację takich błędów. Informacja jest jednym z kluczowych zasobów w przedsiębiorstwach. Nowoczesne organizacje doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego gromadzą ogromne ilości danych. To one powinny dostarczać argumentów na zebraniach kierowników i być fundamentem zarządzania strategicznego oraz operacyjnego.

Rekomendacje

Aby raportowanie w firmie było skuteczne nie wystarczy dostarczyć dane w formie tabel, wykresów czy wskaźników. Po zebraniu kluczowych danych następuje najważniejszy etap, czyli analiza danych. Niezwykle istotne są tutaj kompetencje w obszarze odczytywania danych, analityki, wyciągania wniosków i udzielania rekomendacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Efektywność działalności w dużej mierze zależy od pracowników – ich kompetencji, motywacji do pracy, wykształcenia, a przede wszystkim od tego, w jaki sposób wykorzystujemy ich potencjał. Wdrażając pewne wskaźniki i mechanizmy zarządcze, jesteśmy w stanie lepiej mierzyć efektywność naszych kadr, odpowiednio przydzielać im zadania, planować szkolenia czy ścieżki kariery.

Eliminacja błędów oraz wąskich gardeł

W każdej organizacji w mniejszym lub większym stopniu występują tzw. wąskie gardła, czyli przestoje, nadprodukcja, niedobory, niedobór lub nadmiar kapitału ludzkiego, marnotrawstwo itd. Dzięki gromadzeniu informacji i raportowaniu kierownicy mogą zidentyfikować słabe punkty w procesach swoich działów oraz znaleźć dla nich rozwiązanie. Taki proces jest w teorii zarządzania nazywany reengineeringiem. Polega on na wyszukiwaniu obszarów kosztochłonnych i ich redukowanie poprzez właśnie przebudowywanie procesów.

Raportowanie jako podstawa zarządzania

Efektywne zarządzanie to taki proces, w którym optymalnie wykorzystujemy zasoby przedsiębiorstwa w celu realizacji jego celów. Oczywiście, optymalizacja nigdy nie jest skończona według teorii zarządzania. Wszelkie koncepcje zarządzania, jak chociażby Lean Management, Kaizen, Diagram Deminga, opierają się na założeniu ciągłego udoskonalania. Optymalizacja powinna opierać się na pogłębionej analityce we wszystkich obszarach.

Wyznaczanie trendów

Dzięki gromadzeniu danych historycznych i ich przetwarzaniu możemy prowadzić analitykę prognostyczną. Wyznaczając trendy przy wsparciu technologii sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego możemy prognozować sezonowość, sprzedaż, zapotrzebowanie na materiały itd.

Realizacja prawnych wymogów

W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz lokalnie obowiązującego prawa, konieczne jest prowadzenie raportowania w obszarze finansowym. W Polsce najwięcej takich obowiązków muszą realizować spółki kapitałowe, czyli spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.