Aktualności

Henryka Bochniarz na Polskim Forum Ekonomicznym w Londynie

– Rozwój polskiej przedsiębiorczości nadal hamuje biurokracja, niekorzystny klimat dla inwestowania, zaniedbana edukacja, kulejący dialog społeczny, korupcja, nepotyzm i gwałtowny wzrost wysokości płacy minimalnej – mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan w czasie Polskiego Forum Ekonomicznego, które odbyło się w Londynie.

Bochniarz Forum Ekonomiczne Londyn

Uczestnicy konferencji podkreślali, że do wzrostu przedsiębiorczości znacząco przyczyniło się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Członkostwo ułatwiło dostęp do jednolitego rynku europejskiego, oferując polskim przedsiębiorstwom obszerną i zróżnicowaną bazę klientów. Ponadto, fundusze strukturalne UE i programy pomocy finansowej wspierały rozwój infrastruktury, innowacje i działalność na rzecz ekspansji biznesowej.

Henryka Bochniarz, biorąca udział w panelu „Kultywowanie ducha przedsiębiorczości w Polsce: czynniki szybkiego wzrostu biznesu”, zwracała uwagę na to, że potencjał polskich przedsiębiorców wczoraj i dziś można było wykorzystać lepiej, gdyby nie wiele barier, ograniczeń, czy błędnych decyzji, które bezpośrednio hamowały i hamują  rozwój biznesu.

– Taką barierą jest wysoki stopień biurokratyzacji gospodarki, z którą mierzą się przedsiębiorcy w codziennym działaniu. Z najnowszych badań Grant Thornton wynika, że połowa firm deklaruje, że biurokracja utrudnia im funkcjonowanie.  Obecnie narzeka na nią około 49% firm, przy czym 17% uważa tę barierę za „bardzo silną”. Biurokracja zabija szczególnie małe przedsiębiorstwa. Nowe formalne obowiązki, dodatkowe raportowania, szczególnie dotykają te najmniejsze firmy, duże mają swoją księgowość, czy całe zespoły prawne, to ułatwia im funkcjonowanie na przeregulowanym rynku – przekonywała Henryka Bochniarz.

Zdaniem szefowej Lewiatana szwankuje też ochrona prawna przedsiębiorców. W Polsce klimat biznesowy mimo szczerych zapowiedzi rządzących z roku na roku się pogarsza. Między rokiem 2015 a 2022 średni czas trwania postępowań w sądach rejonowych wydłużył się o 1,7 miesiąca (z 4 do 5,7 miesiąca), a w sądach okręgowych o 1,1 miesiące (z 8,4 do 9,5 miesiąca). Jeszcze gorzej wygląda kwestia rozstrzygania w sprawach gospodarczych, czy z zakresu prawa pracy.

W czasie dyskusji akcentowano konieczność poprawy jakości edukacji, także zawodowej i ustawicznej. Chodzi m.in. o zwiększenie nakładów na edukację, jej cyfryzację, podwyższenie wynagrodzeń nauczycielom, czy wspieranie rozwoju osób dorosłych, np. przez zachęty podatkowe. Niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm.

– Kluczowy dla przyszłości polskiej przedsiębiorczości staje się efektywny dialog: z władzą, z administracją, z pracownikami i związkami zawodowymi, z mediami. Potrzebna jest uczciwa i otwarta komunikacja. Minione lata dla wszystkich były trudne. Instytucjonalny dialog społeczny praktycznie nie istniał. To nie tylko efekt jego lekceważenia przez rządzących, ale też słabości partnerów społecznych, po obu stronach dialogu: i pracodawców, i związków zawodowych. Nie trzeba przypominać, że w ostatnich latach dialog został sprowadzony do fasadowego modelu deklaracji rządu, za którymi nie szły rzeczywiste konsultacje, a przykładów ich pomijania można przywołać bardzo wiele – mówiła Henryka Bochniarz.

I wreszcie, zdaniem Henryki Bochniarz, negatywny wpływ na funkcjonowanie firm ma bardzo szybkie podnoszenie płacy minimalnej. Bezprecedensowa jej podwyżka w tym roku do 4300 zł może oznaczać spore kłopoty na rynku pracy, bo firmy, zwłaszcza małe i średnie nie poradzą sobie z presją płacową, a dodatkowo impuls inflacyjny może doprowadzić do jeszcze większych problemów gospodarki i negatywnie odbić się na  poziomie zatrudnienia.

W panelu „Kultywowanie ducha przedsiębiorczości w Polsce: czynniki szybkiego wzrostu biznesu” udział wzięli: Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Dorota Żurkowska, członek zarządu, TVN Warner Bros. Discovery, Krzysztof Domarecki (CEO, Selena), Dawid Jakubowicz (prezes zarządu, Kulczyk Inwestycje), Krzysztof Krawczyk, partner, CVC Capital Partners, Michał Bigoszewski, partner, Deloitte). Prowadzenie: Mikołaj Kunica, redaktor naczelny, Business Insider Polska.