Aktualności, Wieści z firm

Gala Logistics & Production Leaders a wyzwania firm produkcyjnych i dystrybucyjnych na najbliższe lata

W tym miesiącu firma DATAPAX miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu w Poznaniu, które połączyło czołowych liderów branży logistycznej i produkcyjnej – Gali Logistics & Production Leaders i zostało zorganizowane przez czasopismo Production Manager.

Spotkanie liderów polskiej logistyki i produkcji pozwoliło na wymianę doświadczeń i ukazało istotne punkty wspólne między tymi dwoma kluczowymi obszarami biznesu.

Podczas wydarzenia odbyły się 3 debaty, które nawiązują do obszaru działania firmy DATAPAX i inspirują do dalszego rozwoju firm produkcyjnych i dystrybucyjnych, nie tylko w zakresie automatyzacji, ale wykorzystania maksymalnego potencjału firm przy zwiększających się oczekiwaniach klientów, chęci wzrostu efektywności operacyjnej i konkurencyjności rynkowej.

Debata #1: Łańcuchy Wartości 4.0 – wyzwania na najbliższe lata

Debata #2: Odporność systemów produkcyjnych i kultur firm

Debata #3: Jak tworzyć nierozerwalne i transparentne potoki towarów i usług w turbulentnym świecie?

Obserwowane potrzeby integracji procesów produkcyjnych z logistycznymi z odpowiednim podejściem do zarządzania mogą wynikać z rosnącej świadomości korzyści płynących z wykorzystania automatyzacji i optymalizacji procesów.

Nawiązując do tematów poruszonych podczas wydarzenia, firma DATAPAX chętnie dzieli się wiedzą z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych – chmury, szczególnie w warunkach przemysłowych, zarówno wśród dużych, jak i mniejszych firm. 

-„Celem gospodarki jest zaspokajanie potrzeb określonej populacji. Jest więc to złożony system dostawców i odbiorców. Skuteczne zarządzanie zależnościami pomiędzy nimi jest związane ze sprawnie działającym systemem produkcji i dystrybucji. Postępujący rozwój technologiczny, często nazywany, ze względu na tempo zmian, rewolucją przemysłową, daje nam dziś nowe możliwości związane z produkcją. Jednym z nich jest cloud manufacturing, czyli produkcja w chmurze.

Najpowszechniejsze wykorzystanie chmury, to wykorzystanie jej jako przestrzeni na gromadzenie, dzielenie i przesyłanie danych. Pewnie dlatego, że codziennie stosujemy to nie tylko w życiu zawodowym. Najprościej rzecz ujmując, cloud manufacturing możemy porównać do cyfrowej rezerwacji biletu do kina. Otwieramy serwis on-line sieci kinowej. Wybieramy określony tytuł, termin, technikę wyświetlania (2D/3D) i w końcu widzimy aktualnie zarezerwowane i wolne miejsca na sali. O naszym wyborze może decydować mieszanka jakości, czyli umiejscowienia względem ekranu, ceny za bilet oraz terminu seansu. Podobnie jest z produkcją w chmurze. Różnica polega na tym, iż system jest znacznie bardziej zaawansowany.” – ocenia Mikołaj Dramowicz, CEO DATAPAX.

-„Duży pierwszy krok dla firm to przejście na pracę na dokumentach on-line, platformach (np. sharepoint, gsuite), które można w dość dużym stopniu konfigurować pod własne potrzeby i tworzyć reguły automatyzacji.  A jakie jest inne wykorzystanie chmury w realizacji procesów?

Jako przedsiębiorcy i menedżerowie często zadajemy sobie pytanie, które z umiejętności chcemy rozwijać w firmie, a które chcemy pozostawić na zewnątrz. Podobnie jest z aplikacjami w chmurze. Przykłady dotyczą narzędzi do monitorowania stanu parku maszynowego, gdzie równolegle możemy podpiąć czujniki bez ingerencji w maszyny. Do korzyści możemy zaliczyć łatwość w rozszerzaniu liczby użytkowników, zarządzania dostępami, uprawnieniami oraz prostym sposobem rozszerzania funkcji.

Niezależnie czy korzystamy z chmury jako przestrzeni, czy narzędzi, zawsze możemy wykorzystać chmurę do zwiększania naszych mocy obliczeniowych, czy wielkości magazynu danych. Wykupywanie miejsca na serwerach dopasowanego pod nasze bieżące potrzeby, czy wykupowanie mocy obliczeniowych jest dziś w prosty sposób dostępne. Zwalnia to firmy z konieczności rozwoju i utrzymywania własnej infrastruktury IT.

Co to oznacza dla biznesu?

Pierwszą zmianą związaną z produkcją w chmurze jest zmiana modelu biznesowego. Zastosowanie cloud manufacturing zmniejsza liczbę ogniw zaangażowanych w planowanie i zarządzanie procesem produkcyjnym.

:: Zmienia się struktura zależności pomiędzy odbiorcami i dostawcami pierwszego, drugiego i kolejnych rzędów. Zanika relacja hierarchiczna, zwiększa się rola otwartej współpracy.

:: Zwiększa się zdolność do produkcji krótszych serii dostosowanych do indywidualnych potrzeb, ponieważ informacja o kosztach produkcji i terminach realizacji staje się bardziej wiarygodna i dostępna od ręki.

:: Poprawia się możliwość monitorowania postępów produkcyjnych oraz związanych z nimi kosztów, ponieważ zlecający produkcję posiada dostęp on-line do informacji o postępach produkcji i pieniądzach, które z tego tytułu płaci.

Na co muszą być gotowi przedsiębiorcy?

Cloud manufacturing jest jednym z elementów, który odpowiada na pytanie jak produkować skutecznie, efektywnie wykorzystując dostępne zasoby, aby realizować nasze potrzeby. O tym, czy firma jest zdolna do transformacji decyduje punkt rozwoju organizacji oraz gotowość do cyfryzacji i automatyzacji”.

A o tym czy firma jest gotowa do podjęcia kolejnych kroków w planowanym rozwoju, mogą doradzić eksperci DATAPAX www.datapax.pl .

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod linkiem: https://production-manager.pl/artykuly/elitarne-spotkanie-branzowych-liderow-gala-logistics-production-leaders