Aktualności

Europejski rynek edtech w rozkwicie. Szansa dla polskich firm

Europejski rynek edtech jest niezwykle dynamiczny i rośnie w tempie 14% rocznie. Do 2027 roku jego wartość ma się potroić i wynieść 60 mld dolarów. To ogromna szansa dla polskich firm edtech, które oferują innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania edukacyjne – uważa Konfederacja Lewiatan.

Strategia ekspansji na kluczowe rynki

Program ekspansji zagranicznej powinien skupić się na 2-3 kluczowych rynkach UE o dużym potencjale dla polskich dostawców edtech.

– Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku edtech. Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej to kluczowy krok do osiągnięcia tego celu – mówi Adam Dżumaga, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Strategia ekspansji powinna obejmować:

  • badanie rynków zagranicznych: szczegółowa analiza demografii, systemów edukacyjnych, trendów technologicznych i konkurencji
  • współpracę z lokalnymi biurami handlowymi do nawiązywania kontaktów z klientami i partnerami na tych rynkach
  • misje gospodarcze: prezentacja oferty polskich firm edtech potencjalnym klientom podczas targów, konferencji i innych wydarzeń branżowych
  • współpracę z lokalnymi instytucjami: partnerstwo z agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi, aby ułatwić wejście na nowe rynki.

Korzyści dla polskich firm edtech

Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej przyniesie szereg korzyści dla polskich firm edtech, m.in.: wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych, zwiększenie eksportu polskich rozwiązań edukacyjnych, czy promocję Polski jako lidera innowacji w edukacji

Międzynarodowe targi edtech w Polsce

Organizacja międzynarodowych targów edtech w Polsce to kolejny ważny element strategii ekspansji. Organizacja targów edtech to doskonała okazja do zaprezentowania naszych rozwiązań edukacyjnych szerokiej publiczności i nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami oraz partnerami zagranicznymi. Idealną do tego porą będzie polska Prezydencja w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku.

Polska branża edtech rozwija się w imponującym tempie, a jej potencjał na arenie międzynarodowej jest ogromny. Aby w pełni wykorzystać tę szansę, Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan postuluje uruchomienie programu sektorowego ukierunkowanego na ekspansję zagraniczną polskich firm z tego sektora.

Inicjatywy Lewiatana

Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej oraz organizacja międzynarodowych targów edtech w Polsce to kluczowe kroki do osiągnięcia tego celu. Współpraca administracji i firm edtech w wypracowaniu i wdrożeniu właściwego programu wsparcia może zapewnić szybki i efektywny rozwój polskiej branży edtech, a tym samym przyczynić się do budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Lewiatan podejmował już działania w tym zakresie w dialogu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencja Innowacji i Handlu czy Centrum Govtech. Efektem tych działań był m.in. webinar na temat możliwości wejścia na rynek francuski firm z sektora edtech z Polski. Jesteśmy w trakcie ustalania kolejnych działań, w tym stoiska narodowego na wybranych targach kluczowych dla firm z sektora w 2024 r. i 2025 r.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj