Aktualności, Aktywność Związku

„Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together”  – relacja z konferencji oraz wywiad wiceprezydenta mec. Tomasza Filipowskiego w Radiu Poznań

W dnu 5 października 2022 w Warszawie odbyła się organizowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców międzynarodowa konferencja pod nazwą „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” Tematem konferencji były perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej w Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę światową. Konferencja miała też na celu omówienie możliwości i kierunków odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych, ale także ustalenie czy i jakie działania w tym zakresie można podjąć już teraz, w szczególności co mogą zrobić przedsiębiorcy oraz rządy obu krajów by odbudowa ta przebiegła sprawnie. Strona www konferencji wraz z zapisem wideo z obrad znajduje się pod następującym linkiem: https://konferencjaukraina.zpp.net.pl/

W konferencji wzięły udział reprezentacje rządowe i parlamentarne obu krajów, w tym Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Prezydenta RP, organizacji UE oraz banków. Na konferencji obecna była też silna i bardzo liczna reprezentacja przedsiębiorców z obu krajów. Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan reprezentował Tomasz Filipowski (Wiceprezydent Związku).

Uczestnicy podkreślali świadomość aktualnej, trudnej sytuacji Ukrainy, przy jednoczesnej wierze w finalne zwycięstwo w wojnie z Rosją. Podkreślano także rolę Polski w jej przyszłej odbudowie. Wskazywano,
iż Polska z uwagi na położenie geograficzne, związki personalne i biznesowe oraz doświadczenie
w transformacji powinna odegrać kluczową rolę w procesie odbudowy. Odbudowa Ukrainy winna być także przyczynkiem do zmian w architekturze bezpieczeństwa obu krajów oraz całej Unii Europejskiej, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Ukraina winna stać się częścią Unii, co wymaga jednak pracy i czasu. Wskazywano też na przyszłą rolę Ukrainy jako kraju z perspektywami, o dużych zasobach naturalnych
i potencjale ludzkim.

W trakcie obrad odbyły się dwie główne sesje plenarne oraz cztery panele branżowe. Głównymi, najbardziej istotnymi punktami obrad były następujące zagadnienia oraz ustalenia:

 1. rząd ukraiński i przedsiębiorcy z Ukrainy wskazują na potrzebę aktywnego udziału biznesu
  w odbudowie, podkreślając jednak, iż działania w tym kierunku należy podejmować już teraz, nie czekając na zakończenie działań wojennych. Odbudowa już się zaczęła. Należy szukać rozwiązań na dziś a nie na jurto. To biznes będzie odbudowywał Ukrainę. Politycy mają stworzyć możliwości. Aktualnie
  w Ukrainie rejestruje się coraz więcej przedsiębiorstw, w tym z kapitałem zagranicznym.
 2. duże znaczenie dla Ukrainy ma przystąpienie do procesu integracji z UE, w szczególności rozpoczęcie rozmów akcesyjnych oraz uzyskanie statusu Państwa Kandydata do członkostwa w UE. Taki status wymagać będzie od władz Ukrainy szeregu zmian legislacyjnych, dostosowujących system prawny tego kraju do norm UE, co w konsekwencji obniży ryzyka gospodarcze dla inwestorów; Akcesja będzie źródłem i przyczyną wielu reform.
 3. przedsiębiorcy z UE, w tym z Polski obawiają się ryzyka związanego z inwestowaniem w Ukrainie już teraz. Oczekują większego bezpieczeństwa dla inwestowanego kapitału. Wskazują, iż kluczowe jest stworzenie jasnych podstaw prawnych, bezpiecznego systemu podatkowego i przejrzystości
  w wydawaniu pieniędzy publicznych, w tym walka z korupcją.
 4. Ukraina planuje szereg dużych reform, szeroką reprywatyzację, ulgi podatkowe dla inwestorów, stworzenie specjalnych stref ekonomicznych oraz wsparcie dla inwestycji z Polski. Planowane jest uproszczenie szeregu procedur administracyjnych itp. Na fali zmian system ma zostać przebudowany tak, by nie tylko pasował do systemów prawnych UE, ale też oderwał Ukrainę od wschodnich stref wpływów. Władze Ukrainy wykazują tu dużą determinację i wiarę w powodzenie tych reform.
 5. w pierwszej kolejności kluczowa będzie odbudowa infrastruktury i logistyki. Kluczowy jest transport oraz rozbudowa przejść granicznych. Aktualne przejścia stanowią wąskie gardło i muszą zostać zmodernizowane. Trwają prace w tym zakresie. Podczas kilku wystąpień przedstawiciele obu stron rządowych deklarowali też uproszczenie procedur celnych.
 6. wskazano na potrzebę wzmocnienia instytucjonalnego Polski w Ukrainie, w tym potrzebę działania organizacji rządowych oraz pozarządowych, w szczególności pracodawców i przedsiębiorców. Biuro
  w Ukrainie otworzył organizator konferencji – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Szczegóły tutaj: https://zpp.net.pl/otwarcie-przedstawicielstwa-zwiazku-przedsiebiorcow-i-pracodawcow-w-kijowie/

Relacja w Radiu Poznań: