Aktualności

EFNI 2022: Nagrody Konfederacji Lewiatan dla Brzoski, Wolfsona, Dąbrowskiego, Tejchmana i Woydyłło-Osiatyńskiej

Rafał Brzoska, Wiktor Wolfson, Waldemar Dąbrowski, Marek Tejchman oraz Ewa Woydyłło-Osiatyńska – oto tegoroczni laureaci Nagród Konfederacji Lewiatan, które zostały wręczone w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

W 2022 roku zarząd Konfederacji Lewiatan przyznał dwie nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego. Za nadawanie stylu polskiej przedsiębiorczości i kontynuowanie jej najlepszych tradycji, nagrodę w kategorii duża firma otrzymał Rafał Brzoska. W kategorii firma MSP wyróżniony został Wiktor Wolfson.

Nagrodę im. Władysława Grabskiego, za działalność, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju współpracy instytucji ze środowiskiem pracodawców, otrzymał Waldemar Dąbrowski.

Nagroda Za Odważne Myślenie, wręczana przez Konfederację Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, trafiła do Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej.

Nagrodę Specjalną Zarządu Konfederacji Lewiatan przyznano Markowi Tejchmanowi za wyznaczanie standardów dziennikarstwa ekonomicznego w Polsce.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!