Szkolenia

Efektywność energetyczna budynków – szanse i wyzwania dla polskich firm, spotkanie, 6 lipca

Stoimy u progu fundamentalnych zmian europejskiej polityki klimatycznej i środowiskowej. Jest to złożony proces polityczny, którego realizacji towarzyszy wprowadzanie skomplikowanych przepisów prawa w krótkim czasie. Wiele przedsięwzięć gospodarczych napotka ograniczenia, a rachunek kosztów i korzyści ulegnie zmianie.
W najnowszej publikacji Konfederacji Lewiatan poruszamy temat efektywności energetycznej budynków. Oceniamy szanse i wyzwania jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w związku z nowymi unijnymi zapisami zawartymi w postanowieniach Europejskiego Zielonego Ładu, elementami pakietu GOTOWI na 55 (ang. FIT for 55) dot. efektywności energetycznej budynków.

Prezentowany raport zawiera syntetyczne przedstawienie najważniejszych informacji związanych z:
charakterystyką energetyczną budynków w Polsce,
programami wsparcia termomodernizacji w Polsce oraz finansowaniu renowacji budynków,
Falą Renowacji (ang. Renovation WAVE) oraz rewizją Dyrektywy EPBD,
opłacalnymi sposobami renowacji budynków,
barierami ograniczającymi potencjał renowacji budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu, który zostanie opublikowany na stronie Konfederacji Lewiatan w dniu webinarium.

Termin : 6 lipca, godz. 10.00
Rejestracja : http://ikongr.es/c/qDsgBqDb

Po prezentacji głównych wniosków z raportu, w drugiej części spotkania, zapraszamy na mini-panel w formie dyskusji.

Prelegenci:

Ewa Mikos-Romanowicz – Przewodnicząca Grupy ds. Polityki Przemysłowej w Radzie ds. Zielonej Transformacji KL, Business Development Manager, Siemens
Piotr Krysik – specjalista ds. efektywności energetycznej i OZE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Henryk Kwapisz – Dyrektor Relacji Instytucjonalnych, Saint-Gobain Poland
Szymon Firląg – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa Andrzej Kaźmierski – Zastępca Dyrektora Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Moderacja: 
Roksana Kozłowska – koordynatorka Rady ds. Zielonej Transformacji, Konfederacja Lewiatan