Szkolenia

„Czas pracy w świetle najnowszych zmian oraz zagadnienia z prawnej ochrony stosunku pracy .”, webinarium, 27 czerwca

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawiciela Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu,  prowadzonym on-line, za pośrednictwem platformy Click Meeting na temat:


„Czas pracy w świetle najnowszych zmian oraz zagadnienia z prawnej ochrony stosunku pracy .”
 
Prelegentka:              Małgorzata Gawroch-Dąbrowska – Starszy Inspektor Pracy.
 
Termin: 27 czerwca 2022r., od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 czerwca pod adresem e-mail: asystent@wzp.org.pl 
 
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie, adres e-mail na który zostanie wysłany link do szkolenia.
  
Link z dostępem na webinarium zostanie przesłany dzień przed terminem webinarium.
 
Zagadnienia, które zostaną omówione na webinarium.
–        podstawowe pojęcia czasu pracy – doba, odpoczynki, okres rozliczeniowy, praca zmianowa,
–        rozliczenia czasu pracy dla pełno- i niepełnoetatowego pracownika oraz pracowników przemieszczających się ( mobilnych ),
–        czas pracy kadry kierowniczej,
–        zapisy w umowach o pracę,
–        akty normatywne czasu pracy,
–        podstawowe zasady planowania pracy – tworzenie harmonogramów, normy czasu pracy, przeciętnie 5-dniowy tydzień czasu pracy,
–        praca w godzinach nadliczbowych i w dni wolne – zlecanie, limity, sposoby rozliczania,
–        najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy.