Aktualności

Centrum danych Beyond.pl z unijnym certyfikatem EN 50600

Beyond.pl Data Center 2 uzyskało certyfikat EN 50600 w 4, najwyższej klasie, potwierdzając zgodność z europejską normą. Oznacza to, że obiekt zapewnia klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego, ciągłości usług i efektywności energetycznej. Ma to szczególne znaczenie dla organizacji, w których nieprzerwana dostępność usług IT i ciągłość działania biznesu jest kwestią priorytetową. Data Center 2 jest aktualnie jedynym centrum danych w UE posiadającym najwyższy stopień bezpieczeństwa potwierdzony przez dwie niezależne jednostki: certyfikację ANSI/TIA-942 Rated 4 oraz normę EN 50600 Klasy 4.

EN 50600 jest oficjalnym standardem wspólnoty europejskiej, którego normy określają kluczowe obszary związane z architekturą, funkcjonowaniem i eksploatacją centrum przetwarzania danych. Norma kładzie szczególny nacisk na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, dostępności infrastruktury i efektywności energetycznej. Standard został przyjęty w głosowaniu Komisji Europejskiej, a następnie ratyfikowany przez kraje członkowskie UE, w tym przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2014 roku. Certyfikat EN 50600 jest przyznawany na dwa lata, a w celu jego przedłużenia konieczne jest ponowne przeprowadzenie kompleksowego audytu.

Pierwsze centrum danych w Europie z dwoma prestiżowymi certyfikatami

Certyfikację w najwyższej, 4 klasie, uzyskał Beyond.pl Data Center 2. To ten sam obiekt, który w 2016 roku był pierwszym data center w Unii Europejskiej spełniającym kryteria międzynarodowej certyfikacji ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4. Obiekt przeszedł wówczas proces certyfikacji we wszystkich obszarach audytowanych czyli architektury, mechaniki, zasilania i telekomunikacji. Poziom Rated 4 oznacza, że potencjalny czas niedostępności usług data center jest ograniczony do 26 minut, podczas gdy na poziomie Rated 3 mowa już niedostępności rzędu 96 minut. Teraz Beyond.pl zakończył pomyślnie audyt wszystkich komór serwerowych w Data Center 2 potwierdzając ich zgodność ze standardem EN 50600, najważniejszym certyfikatem klasyfikującym centra danych na Starym Kontynencie. Od momentu uruchomienia poznańskiego obiektu w 2016 r. jego dostępność wynosi 100%.

Drobiazgowy audyt

Przyznanie normy EN 50600 należącemu do Beyond.pl Data Center 2 było poprzedzone szczegółowym audytem przeprowadzonym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Audytorzy przeprowadzili m.in. badanie redundancji systemu zasilania, chłodzenia i łączności. Analizie poddano także odporność centrum danych na czynniki zewnętrzne, takie jak pożary czy powódź. Przeprowadzono również pomiary parametrów konstrukcji budynku, a także efektywności energetycznej. W całościowym ujęciu każdy z tych obszarów otrzymał najwyższą z możliwych ocen.

Z punktu widzenia klientów centrum danych niezależna certyfikacja to jedyny sposób, by zweryfikować i obiektywnie potwierdzić jakość obiektu, zarówno pod kątem jego bezpieczeństwa, jak i ciągłości dostarczania usług czy efektywności energetycznej. Posiadanie przez Beyond.pl Data Center 2 dwóch niezależnych międzynarodowych certyfikatów na najwyższym poziomie wskazuje, że jesteśmy gotowi do obsługi  najbardziej wymagających przedsiębiorstw, które z uwagi na profil swojej działalności lub branży muszą mieć 100% pewność co do stosowanych procedur przez dostawcę i gwarancję ciągłości działania usług. Ten zestaw kompetencji sytuuje nas w europejskiej czołówce data center – zwraca uwagę Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Zalecenia regulatorów

Certyfikat EN 50600 ma szczególne znaczenie dla sektorów regulowanych, m.in. sektora finansowego, ubezpieczeniowego czy ochrony zdrowia. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaleca, aby centra przetwarzania danych i dostawcy chmury obliczeniowej zajmujący się utrzymaniem infrastruktury IT klientów z branż regulowanych, spełniali wymagania normy EN 50600 na poziomie minimum klasy 3. Od lutego 2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Cyfryzacji “Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa”, poziom 3 jest też najniższym możliwym dla dostawców realizujących przetwarzanie danych dla administracji publicznej i sektora prywatnego.

Długa lista certyfikatów

EN 50600 Klasy 4 i ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4 to nie jedyne certyfikaty potwierdzające wysoką jakość usług Beyond.pl. Oba centra danych polskiego operatora pomyślnie przeszły też audyt ISO 27001, co oznacza, że firma dysponuje zaawansowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Beyond.pl spełnia także wymagania obowiązkowe dla podmiotów przechowujących, przesyłających, a także przetwarzających dane kartowe, co zostało potwierdzone certyfikatem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) oraz spełnia procedury SOC 2 typ 1 i 2, które potwierdzają zgodność ze standardami w zakresie bezpieczeństwa informacji, integralności, poufności oraz prywatności danych organizacji i klientów.

W ostatnim czasie Beyond.pl zakończył również certyfikację środowiskową ISO 14001, która potwierdziła zgodność polityki środowiskowej spółki z międzynarodowymi standardami. Podczas audytu zweryfikowano zarządzanie obszarem gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej i odpadowej, kwalifikacje i obowiązki pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskowe, zakres monitoringu parametrów środowiskowych oraz identyfikacji niezgodności i wdrażania działań naprawczych. W obszarze zrównoważonej działalności Beyond.pl mocno się wyróżnia na polskim i europejskim rynku dostawców data center i chmury. Zasila swoje centra danych w 100% zieloną energią potwierdzoną certyfikatami pochodzenia, a Data Center 2 należy do czołówki najefektywniejszych energetycznie obiektów w regionie z PUE 1.2. Firma aktywnie uczestniczy w projektach wspierających zrównoważony rozwój branży data center. Jest członkiem branżowych inicjatyw wspierających zieloną transformację, tj. Climate Neutral Data Center Pact, European Green Digital Coalition czy VMware Zero Carbon Comitted. W 2022 roku jako pierwsza polska firma z sektora IT oficjalnie ogłosiła również zaangażowanie w realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Beyond.pl jako operator data center jest jest neutralny telekomunikacyjnie – współpracuje z kluczowymi operatorami Tier 1, jak i regionalnymi oraz lokalnymi dostawcami. Centra danych Beyond.pl zapewniają dostęp do kluczowych europejskich punktów wymiany ruchu jak DE-CIX we Frankfurcie, BCIX w Berlinie, Peering.cz w Pradze czy EPIX z Polski oraz 360+ platformami chmurowymi i SaaS oraz 760+ centrami danych na całym świecie za pośrednictwem usług sieciowych Megaport. Klienci decydujący się na usługi Beyond.pl posiadają dostęp do kompleksowej oferty z zakresu utrzymania infrastruktury od jednego dostawcy, który obejmuje kolokację, łączność, chmury prywatne, hybrydowe i publiczne, wspierane przez szeroki zakres Managed Services świadczonych przez ponad 80 wysokiej klasy ekspertów technicznych Beyond.pl. Beyond.pl obsługuje aktualnie około 500 polskich i międzynarodowych firm.