Szkolenia, Wieści z firm

„Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – nabór od 10 marca

 „Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji” (pierwszy nabór rozpoczyna się już 10.03.2022 r. o godz. 8:00), przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje:

  • Poziom dofinansowania to 80%. Dodatkowo, istnieje szansa otrzymania zwrotu w postaci stawki godzinowej pracowników, którzy biorą udział w szkoleniu w godzinach pracy;
  • Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych;
  • Termin realizacji: 4 miesiące od podpisania umowy. Jeżeli nie uda się wykorzystać dofinansowania w tym terminie, można składać wniosek ponownie tak długo, aż nie wykorzysta się maksimum dofinansowania;
  • Usługi rozwojowe muszą wynikać z analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji oraz mieścić się w opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje: Zarządzanie transformacją cyfrową, Opracowanie modelu biznesowego, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie produktem, Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku, Marketing w gospodarce cyfrowej, Sprzedaż w gospodarce cyfrowej, Przedsiębiorczość technologiczna, Bezpieczeństwo cyfrowe, Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce, Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej, Zarządzanie zintegrowanymi danymi.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich Przedsiębiorców, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych, w tym właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.

Maksymalna kwota wsparcia, czyli dofinansowanie wraz z wkładem własnym, przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 16 831,25 zł. Natomiast, maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

  • mikroprzedsiębiorstwo – 3 600,00 zł – na Analizę, 16 831,25 zł na usługi, łącznie: 20 431,25 zł;
  • małe przedsiębiorstwo – 5 000,00 zł – na Analizę, 33 662,50 zł na usługi, łącznie: 38 662,50 zł;
  • średnie przedsiębiorstwo – 7 400,00 zł – na Analizę, 100 987,50 zł na usługi, łącznie: 108 387,50

W zależności od wielkości firmy, do udziału w projekcie można oddelegować osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w odpowiedniej ilości:

  • mikroprzedsiębiorstwo – 1 osoba;
  • małe przedsiębiorstwo – 2 osoby;
  • średnie przedsiębiorstwo – 6 osób.

Rozwój technologii wymaga wykwalifikowanej kadry. Rynek nieustannie się rozwija. Aby sprostać tym zmianom, niezbędny jest wykwalifikowany zespół, który regularnie podnosi swoje kompetencje. Szkolenia realizowane w ramach projektu „Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji” z pewnością w tym pomogą. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu!

Warto Szkolić Sp. z o. o., Sp. k.

Marta Wesołowska

881 388 884; marta.wesolowska@wartoszkolic.pl

www.wartoszkolic.pl