Aktualności

Firmy potrzebują informacji na temat sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś

Europejski biznes stoi murem za Ukrainą, popierając sankcje nakładane na Rosję i Białoruś, a także solidaryzując się ze wsparciem unijnych władz oraz państw członkowskich dla Ukrainy. Świadczy o tym, opublikowane dzisiaj najnowsze stanowisko BusinessEurope w tej sprawie.

Dla przedsiębiorstw bardzo ważne są szybkie informacje o przyjmowanych sankcjach, aby można było lepiej się do nich przygotować – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Zbieramy informacje od firm dotyczące wpływu sankcji na ich działalność. W ramach BusinessEurope powstał bowiem zespół zadaniowy, który przekazuje je bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Jest to bardzo istotne, ponieważ na tej podstawie UE przyjmie strategię wspierania odpowiednich sektorów europejskiej gospodarki – mówi Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

– Wyzwaniem dla firm jest często brak jasności w sprawie  implementowania sankcji. Otóż teksty prawne nie zawsze są w pełni zrozumiałe, a dodatkowym utrudnieniem jest duża ich liczba. W związku z tym apelujemy do władz unijnych o możliwie wczesne informowanie firm o przyjmowanych sankcjach i o publikowanie do nich wytycznych, dzięki czemu przedsiębiorcom łatwiej będzie się przygotować i w mniejszym stopniu odczują oni negatywny wpływ sankcji – mówi Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie w Brukseli.

Unijne sankcje na Rosję

Od momentu uznania przez Rosję niepodlegających kontroli rządu w Kijowie obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie oraz rozpoczęcia rosyjskiej agresji wojskowej, UE zareagowała trzema pakietami sankcji.

Pierwszy pakiet obejmuje:

  • ograniczenia w stosunkach gospodarczych z niepodlegającymi kontroli rządu obszarami obwodów donieckiego i Ługańskiego,
  • ograniczenia finansowe.

Drugi pakiet obejmuje:

  • sankcje indywidualne wobec m.in. Władimira Putina, Siergieja Ławrowa i członków rosyjskiej Dumy Państwowej,
  • sankcje gospodarcze.

Trzeci pakiet obejmuje:

  • przekazanie sprzętu i zaopatrzenia dla ukraińskich sił zbrojnych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju
  • zakaz przelotów nad przestrzenią powietrzną UE i wstępu na lotniska UE dla wszystkich rodzajów rosyjskich przewoźników
  • zakaz transakcji z Rosyjskim Bankiem Centralnym
  • zakaz SWIFT dla siedmiu rosyjskich banków
  • zawieszenie nadawania w UE państwowych mediów Russia Today i Sputnik

Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie – kalendarium

Linki do tekstów prawnych UE:

Wytyczne KE:

Unijne sankcje wobec Białorusi

UE nałożyła sankcje na 22 wysokiej rangi członków białoruskiego personelu wojskowego w związku z ich rolą w procesach podejmowania decyzji i planowania strategicznego, które doprowadziły do zaangażowania Białorusi w rosyjską agresję na Ukrainę.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:066:TOC

Ponadto wprowadzono więcej ograniczeń w handlu towarami wykorzystywanymi do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych, paliw mineralnych, substancji bitumicznych i gazowych produktów węglowodorowych, produktów na bazie chlorku potasu, produktów drewnianych, produktów cementowych, produktów z żelaza i stali oraz produktów gumowych. Nałożono również dalsze ograniczenia na eksport towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz niektórych zaawansowanych towarów i technologii, które mogą przyczynić się do rozwoju wojskowego, technologicznego, obronnego i bezpieczeństwa Białorusi, a także ograniczenia w świadczeniu usług powiązanych.

EUR-Lex – L:2022:067:TOC – EN – EUR-Lex (europa.eu)