Rada Ekspertów

Rada ekspertów

Rada Ekspertów WZPL została powołana zgodnie z § 22 Statutu WZPL i stanowi ciało doradcze Zarządu.
Do składu Rady Ekspertów zostali powołani:

prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak
dr Mariusz Piotrowski – w zakresie prawa pracy,
dr Bolesław Suchocki – w zakresie badań społecznych,
Andrzej Drygas – w zakresie marketingu i zarządzania,
Justyna Iwanus – w zakresie języka angielskiego,
Monika Klukowska-Świtalska – w zakresie doradztwa podatkowego,
Roman Andrzejewski – w zakresie prawa celnego, akcyzowego oraz obrotu towarów za granicą na rynku unijnym i poza unijnym,
Monika Wójcik-Morawska – w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw,
Renata Brukiewicz -ekspert w sytuacji zmiany i kształtowania wizerunku,
Roman Andrzejewski – w zakresie podatków dochodowych,
Michał Szuszczyński – radca prawny w zakresie prawa pracy,
Antoni Rutka – w zakresie aplikowania o środki UE,
Maria Chaber – w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości i doradztwa podatkowego,
Filip Kaczmarek – w zakresie public relations, public affairs oraz systemu podejmowania decyzji w UE,
Piotr Górski – w zakresie komunikowania się z mediami,
Paweł Kaźmierczak – w zakresie prawa podatkowego – podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego i procedur kontroli podatkowej i skarbowej.
Tadeusz Sudoł – w zakresie pro-efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstw,
Rafał Walczak – w zakresie zarządzania strukturami sprzedaży oraz finansowania działalności bieżącej i rozwojowej firm,
Dariusz Ludwiczak – w zakresie wsparcia procesów zarządzania organizacją i obsługą pracowników, propozycja wsparcia, informacja o portalu 60 plus.pl
dr Adrianna Lewandowska – w zakresie strategii sukcesyjnych w firmach rodzinnych,
Regina May – w zakresie strategii personalnych oraz doradztwa zawodowego,
Anna Okonkowska – w zakresie: prawo pracy, umowy cywilnoprawne, ubezpieczenie społeczne oraz wsparcie pracodawców w pozyskiwaniu środków z pomocy publicznej,
Edward Targosz – w zakresie infrastruktury drogowej, autostrad płatnych oraz bezpieczeństwa drogowego,
Kamila Wrocińska – w zakresie pozyskiwania pracowników, ich rozwoju oraz zarządzania zasobami ludzkimi; budowanie skutecznych zespołów,
Tomasz Filipowski – w zakresie prawa i udzielania pomocy prawnej przedsiębiorcom,
Elżbieta Markowska.

OPINIE EKSPERTÓW

dr Adrianna Lewandowska w Telewizji WTK  w programie  Poranek WTK  „Firmy rodzinne, jaki mają potencjał ?”
dr Bolesław Suchocki – wnioski wynikające z dokumentu „Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030”
prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak – artrykuł „Wyzwania teorii i praktyki finansowej w świetle kryzysu ekonomicznego”
Monika Klukowska-Świtalska – artykuł Rzeczpospolita „Gminy weryfikują dochody z CIT”, opinia do artykułu nt. CIT

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater