ZUS – od tych tablic zależy Twoja emerytura

Od kwietnia zmianie uległy tablice średniego dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn. Od tych tablic zależy wysokość Twojej emerytury.
Tablice trwania życia ogłasza corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w formie komunikatu. Wyrażają one w miesiącach, wspólne dla kobiet i mężczyzn, średnie dalsze trwanie życia. Tablice te stanowią podstawę do obliczenia emerytur na nowych zasadach. Obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Średnie dalsze trwanie życia natomiast to wielkość statystyczna, która określa przeciętny okres, jaki zazwyczaj upływa od ustalenia prawa do emerytury do dnia naszej śmierci. Pomaga ustalić jak długo prawdopodobnie będziemy na emeryturze i równomiernie rozłożyć zgromadzone składki.
Emerytura przyznawana na nowych zasadach to równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawą obliczenia jest zaś kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS-ie (od 1 stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.).
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wiek emerytalny stopniowo się wydłuża i ostatecznie miał osiągnąć, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – 67 lat. Jednak wiemy już, że od października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wszystkie osoby, które 1 października będą miały ukończone 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) będą mogły złożyć wniosek o emeryturę.

Należy jednak pamiętać, że przejście na emeryturę to możliwość, a nie obowiązek. Każdy indywidualnie zdecyduje, czy przejść na emeryturę w wieku emerytalnym, czy pracować dłużej. System ubezpieczeń społeczny oparty jest bowiem na koncepcji zdefiniowanej składki, która zakłada, że im dłużej pracujemy, im wyższe składki opłacamy i później przechodzimy na emeryturę, tym mamy wyższe świadczenie emerytalne.

W podjęciu decyzji, czy przejść na emeryturę teraz, czy może warto jeszcze trochę popracować i mieć wyższe świadczenie, pomogą nam doradcy emerytalni, którzy w połowie roku pojawią się w placówkach ZUS. Z ich porady będą mogły skorzystać osoby, którym do wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 12 miesięcy. Doradca udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomoże w skompletowaniu wniosku o przyznanie świadczenia. Ponadto, doradca, przy pomocy kalkulatora emerytalnego, wyliczy nam prognozowaną emeryturę i zobrazuje jak ona się zmieni, gdy będziemy pracować przykładowo dwa lata dłużej. Jednak, aby taka symulacja była wiarygodna, powinniśmy mieć wyliczony kapitał początkowy.

Marlena Nowicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie wielkopolskim

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater