Zmiany w prawie arbitrażowym

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Ustawa stanowi nowelizację wybranych przepisów między innymi: Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa wprowadza również nowy rozdział pt. Stali mediatorzy do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001595

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater