Zimowe Spotkanie Władz i Członków Konfederacji Lewiatan, 10-11 stycznia 2020

TERMIN10 – 11 stycznia 2020
REJESTRACJA>>

Konfederacja Lewiatan każdego roku organizuje spotkania władz i kluczowych członków organizacji. Podczas tych spotkań przedstawiciele firm zrzeszonych w Konfederacji dyskutują o mijającym roku, planują wspólne działania na rok kolejny, rozmawiają o wydarzeniach gospodarczych, wymieniając się informacjami o sytuacji w poszczególnych branżach. Do udziału zapraszamy również uczestników debaty publicznej – polityków, dziennikarzy, komentatorów życia społecznego i politycznego, ekonomistów. Dyskusje dotyczą spraw, tematów i wyzwań najbardziej aktualnych dla Polski, Europy i świata. Wśród wydarzeń przygotowujemy debatę przedsiębiorców i ekspertów o wyzwaniach na kolejny rok, przedstawienie wyników analiz ekonomicznych, ale także spotkania z decydentami politycznymi. Program obejmuje również debaty dotyczące prognoz tego, co wydarzy się w nadchodzącym roku 2020 w polskiej i europejskiej gospodarce i polityce. Każdego roku w spotkaniu bierze udział ok 130 osób, w tym szefowie i dyrektorzy największych, dużych i średnich firm polskich i zagranicznych działających w Polsce. Obecni są członkowie Zarządu KL. W trakcie dwóch dni odbywa się również posiedzenie Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i spotkanie Rady Regionów KL.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater