Zgoda na większe zadłużanie może zaszkodzić gospodarce – opinia Lewiatana

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy, zmieniającą tzw. regułę wydatkową, uzależniając ją od celu inflacyjnego NBP. Konfederacja Lewiatan negatywnie ocenia proponowane zmiany. Stanowią one przykład systematycznego „usuwania bezpieczników” w polityce finansowej państwa, w sytuacji niezrozumiałego uporu nowego rządu przy realizacji kosztownych obietnic wyborczych.

Nasza negatywna ocena znajduje uzasadnienie w podważeniu antycykliczności polityki fiskalnej państwa. Dotychczasowa formuła wydatkowa była dobrze pomyślana. Uzależnienie przewidywanego limitu wydatków od średniego tempa wzrostu PKB z ośmiu lat oraz od rozbieżności w prognozie inflacji stabilizowało poziom wydatków, utrudniało także pokusę stosowania budżetowej „kiełbasy wyborczej”

-€” mówi dr Jacek Adamski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Proponowane zmiany, razem z innymi zapowiedzianymi lub oczekiwanymi działaniami rządu, prawdopodobnie rozwiążą problem znalezienia źródeł finansowania dla części obietnic wyborczych PiS w 2016 roku. Jednak już w 2017 roku sama inżynieria finansowa może nie wystarczyć. Jeśli gospodarka nie doczeka się przyrostu dochodów wynikających z uszczelnienia VAT i CIT lub przyspieszenia wzrostu gospodarczego, czeka nas gwałtowne przebudzenie tj. alternatywa w postaci konieczności ostrych cięć budżetowych w latach 2017-18 lub zgody na pogorszenie ocen ratingowych, trudności w sfinansowaniu potrzeb pożyczkowych i wzrost kosztów obsługi długu.

Osobną kwestią jest przedkładanie tak fundamentalnej dla stabilności finansów publicznych zmiany ustawowej w formie projektu poselskiego. Ograniczana jest w ten sposób – zarówno w sensie organizacyjnym, jak i czasowym – możliwość dyskusji społecznej, w tym z udziałem organizacji społecznych, także reprezentatywnych organizacji związkowych i przedsiębiorców. Podważa się rolę nowopowstałej Rady Dialogu Społecznego, która usunięta zostaje poza nawias możliwości dyskusji nad tym projektem

– dodaje Jacek Adamski.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater