Zbigniew Stochalski z wizytą w Charkowie

W dniach od 21 do 23 września, Zbigniew Stochalski wziął udział w IX Międzynarodowym Forum Gospodarczym „Innowacje. Inwestycje. Charkowskie inicjatywy! oraz w Wielkim Jarmarku Słobożańskim.

Forum jest najważniejszym wydarzeniem gospodarczym Obwodu Charkowskiego, Partnera Województwa Wielkopolskiego. Co roku gromadzi ono ukraińskich polityków, szefów regionów partnerskich Charkowszczyzny, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, samorządowców oraz czołowych reprezentantów środowisk biznesowych i samorządowych.

W składzie polskiej delegacji na Forum znaleźli się:

  1. Zofia Szalczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  2. Ryszard Taciak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku,
  3. Igor Ksenicz – Biuro Współpracy  Międzynarodowej Sejmik,
  4. Zbigniew Stochalski- Wiceprezes WZP Lewiatan, reprezentujący przedsiębiorców, zrzeszonych w Związku.

W pierwszym dniu wizyty polska delegacja złożyła wizytę u Konsulowi Włodzimierzowi Leszczyńskiemu. W trakcie spotkania, uczestnicy wymienili się informacjami, dotyczącymi celu wizyty polskiej delegacji oraz pracy konsulatu. Następnie delegacja spotkała się, w Biurze Regionalnej Administracji, z Julią Switliczną Gubernator Charkowskiego Regionu. Zofia Szalczyk – przewodnicząca delegacji przedstawiła Pani Gubernator region Wielkopolski, nawiązała  do tradycyjnej już współpracy między naszymi regionami i Poznaniem oraz Charkowem. Na koniec spotkania nastąpiła wymiana upominków.

Kolejnym punktem programu dnia była wizyta na cmentarzu pod Charkowem, gdzie wzniesiony jest pomnik poświęcony zamordowanym przez NKWD Polakom i Ukraińców.

W piątek delegacja uczestniczyła w otwarciu Forum Biznesu w Hotelu Palace Charkiv. W części oficjalnej wystąpili zaproszone VIP’y, w tym: ambasadorowie USA, Japonii, Kanady, Niemiec, Kazachstanu, Serbii, Chorwacji, Albanii, Serbii, a z polskiej strony wystąpiła przewodnicząca delegacji – Pani Zofia Szalczyk.

Następnie rozpoczęły się cztery, równoległe panele dyskusyjne. Każdy uczestnik wcześniej określił i zgłosił chęć uczestnictwa w wybranym przez siebie panelu.

Zbigniew Stochalski wybrał panel http://apr.org.ua/panelna-diskusiya-drajveri-rozvitku-malij-ta-serednij-biznes-lokomotiv-mizhnarodnoyi-spivpratsi-rol-derzhavi/),  w którym moderatorem był Aleksandr Czumak – Prezydent Organizacji Prywatnych Pracodawców w Charkowie (www.apr.org.ua). Panowie wymienili się informacjami o swoich organizacjach. Rozmowa była kontynuowana następnego dnia na Otwarciu Jarmarku Słobożańskim. Organizacji Prywatnych Pracodawców liczy ok. 120 członków, jest finansowana głownie ze składek, a także z projektów rządowych i regionalnych, które obsługują.

W załączeniu zdjęcia z wydarzenia:

  1. Zbigniew Stochalski i Aleksandr Czumak na Jarmarku Słobożańskim.

Charków1

2. Wystąpienie Zofii Szalczyk

Charków2

3. Podpisanie memorandum pomiędzy Jonasem Borglinem – dyrektorem Międzynarodowej Rady Przemysłu Szwedzkiego, Julią Svitliczną – Gubernator Obwodu Charkowskiego i Aleksandrem Czumakiem – Prezydentem Związku Pracodawców Prywatnych

Charków3

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater