Zaproszenie na szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych

Szkoleniowiec sp. z o.o. , członek WZP Lewiatan, zaprasza do uczestniczenia w szkoleniu z zakresu prawa zamówień publicznych, organizowanym w partnerstwie z Majda Strzyżewska Kancelaria Adwokacka sp. p.

Organizacja szkolenia jest odpowiedzią na wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która zakłada możliwość wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, jeżeli dopuści się on wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

W ramach szkolenia będzie także omawiana problematyka wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz zakres ostatniej, dość obszernej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater