Zaproszenie na szkolenie nt. „CUDZOZIEMIEC POD KONTROLĄ – JAK ZATRUDNIĆ PRAWIDŁOWO?” 25 listopada

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na szkolenie w formie on-line na temat:

„CUDZOZIEMIEC POD KONTROLĄ – JAK ZATRUDNIĆ PRAWIDŁOWO?”

Szkolenie poprowadzi Swietłana Walczak

ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców z 15-letnim stażem, członek WZP Lewiatan.

Termin szkolenia online:   środa  25 listopada godz. 10:00 – 11.00.

 Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami pozwalającymi im na prawidłową ocenę możliwości legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych na co dzień. Szkolenie prowadzone w sposób innowacyjny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej firmy Rowena Sp. z o.o.

 Na koniec szkolenia możliwość zadawania pytań dotyczących omawianych zagadnień.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Co składa się na legalne zatrudnienie cudzoziemca? Legalny pobyt + legalna praca.
  2. Tytuł pobytowy: ruch bezwizowy, wizy pobytowe, „karty pobytu” i  inne.
  3. Rodzaje dokumentów umożliwiających legalny pobyt i pracę.
  4. Skutki nielegalnego zatrudnienia:
  • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem
  • odpowiedzialność pracodawcy Użytkownika za niedopełnienie obowiązków przez agencję/ firmę outsourcingową,
  • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca.
  1. Omówienie najczęstszych błędów na przykładach.

 

GRUPA DOCELOWA:

 Polscy przedsiębiorcy chcący zatrudniać bądź zatrudniający cudzoziemców w czasach zagrożenia epidemicznego i inni zainteresowani tematyką.

 

                          Rejestracja:    asystent@wzp.org.pl  lub telefon 61 657 60 51.

              Link dostępu zostanie wysłany na Państwa skrzynki dzień przed terminem szkolenia.

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater