Zaproszenie na szkolenie dla MMŚP z zagranicznych zamówień publicznych – Chiny / Wietnam – 18 maja 2021

„Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” to projekt realizowany przez Wielkopolską Grupę, Prawniczą, członka WZP Lewiatan oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski, zainteresowanych udziałem w zagranicznych zamówieniach publicznych.

W ramach projektu kancelaria oferuje przedsiębiorcom niezbędną pomoc, tj.:

  • wsparcie szkoleniowe (w trakcie szkoleń pokazujemy możliwości pozyskiwania zamówień na poszczególnych zagranicznych  rynkach – łącznie 40 rynków) z 70% dofinansowaniem ze środków UE. Każde szkolenie obejmuje 2 rynki zagranicznych zamówień;
  • wsparcie doradcze (pomagamy firmom przebrnąć przez procedurę związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia) z 80% dofinansowaniem ze środków UE;
  • wsparcie analityczne (na bieżąco monitorujemy zagraniczne rynki zamówień);
  • wsparcie w zakresie poszukiwania interesujących postępowań (w tym celu opracowaliśmy własną wyszukiwarkę zagranicznych zamówień).

Przedmiotem kolejnego szkolenia w ramach projektu będą zasady zamówień publicznych obowiązujących na rynkach zamówień publicznych Chin i Wietnamu. To niesamowita okazja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, by dzięki poznanym podczas szkolenia przepisom dotyczącym zagranicznych zamówień publicznych, bez obaw brać w nich udział.

Szkolenie informacyjne z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP w rynkach zamówień publicznych Chin i Wietnamu odbędzie się 18 maja 2021 w godz. 9:00-14:30, a prowadzącym będzie radca prawny dr Robert Siwik.

Szczegółowe informacje o najbliższym szkoleniu znajdują się na stronie https://chinywietnamszkolenie.gr8.com/

Informacje o projekcie „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” http://zzp.wgpr.pl/

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater