Zaproszenie na spotkanie z Delegacją z Białorusi, 7 września 2016, Bydgoszcz

Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na spotkanie z gospodarczą delegacją Republiki Białoruś. Celem spotkania jest zapoznanie polskich przedsiębiorców z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w Wolnych Strefach Ekonomicznych w Brześciu oraz Grodnie na Białorusi, omówienie możliwości inwestycyjnych i przedstawienie kierunków importowo-eksportowych do euroazjatyckiej wolnej strefy handlu (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan).

W spotkaniu wezmą udział:

  • Przedstawiciele Wolnej Strefy Ekonomicznej „Brześć” oraz Grodno: Dyrektor Fiodor Kołonczuk oraz Jego zastępca Oleg Hwaluk,
  • V-ce gubernator Obwodu Brzeskiego Andrei Klets
  • oraz Przedstawiciel Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie, pierwszy Sekretarz Służby handlowej Sergei Baranovsky.

Spotkanie odbędzie się 7 września 2016r. w Budynku IDEA Przestrzeń Biznesu, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, w godz. 14.00-16.00.

Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek kawowy i rozmowy kuluarowe. Przewidziana jest możliwość bilateralnych rozmów z delegacją białoruską po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Dysponujemy małymi salkami konferencyjnymi.

Również po spotkaniu, osoby chętne, zostaną oprowadzone po Budynku IDEA Przestrzeń Biznesu.

Organizator prosi o potwierdzenie obecności na spotkaniu na adres: katarzyna.m@nzp.org.pl, wskazując imię i nazwisko oraz nazwę firmy, którą Państwo reprezentujecie, a także czy są Państwo zainteresowani zwiedzaniem Budynku IDEA.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater