Zaproszenie na seminarium Polski Zachodniej, 31 stycznia, Poznań

Seminarium, mające charakter networkingowy, organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Województwem Dolnośląskim w ramach kooperacji województw Polski Zachodniej. Jego tematem jest transfer wiedzy z nauki do biznesu.

Spotkanie poświęcone będzie zdrowej żywności funkcjonalnej i jej opakowaniu, a w szczególności zastosowaniu technologii nowej generacji, pozwalających na dostarczenie wysokiej jakości surowca do produkcji żywności funkcjonalnej.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną osiągnięcia instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw Polski Zachodniej w zakresie przenoszenia wyników badań naukowych do przemysłu i związanym z tym transferem wiedzy, umożliwiającym tworzenie nowych innowacyjnych technologii i produktów, a tym samym podnoszeniem konkurencyjności firm.

Agenda i Formularz zgłoszeniowy

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater