Szkolenia

Zaproszenie na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, 22 kwietnia

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu,  prowadzonym on-line, za pośrednictwem platformy WEBEX.

Temat:              Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców.

Termin: 22 kwietnia 2022r., od godz. 9.00 do godz. 11.00

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 kwietnia pod adresem e-mail: poznan1_szkolenia@zus.pl

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnie na skrzynkę.

Miejsce:          Platforma Cisco Webex Meeting  ( link z dostępem na webinarium zostanie przesłany w dniu szkolenia ).

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie, adres e-mail na który zostanie wysłany link do szkolenia oraz dane kontaktowe.

WAŻNE!

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać podpisane oświadczenie RODO.

Podpisane oświadczenia proszę odesłać w PDF, może ono zostać podpisane certyfikatem kwalifikowanym lub podpisane oryginalnie i zeskanowane. Uczestnicy, którzy wraz ze zgłoszeniem nie prześlą oświadczenia, nie zostaną zapisani na szkolenie