Zaproszenie na bezpłatne szkolenie / warsztat z dofinansowań PFRON do zatrudnień osób niepełnosprawnych, 17 listopada

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt.:

Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie

Miejsce: Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Bukowska ul. Bukowska 27/29, Poznań
Termin: 17 listopada 2017 r.
Godzina: 9.00-16.00

Szkolenie organizowane jest dla pracodawców oraz pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się sporządzaniem wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Na szkoleniu będzie możliwość nauczenia się i doskonalenia umiejętności prawidłowego wypełniania wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w formie elektronicznej.

Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą przejść z formy papierowej wysyłania dokumentów na formę elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone przez pracowników Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyniesienie na szkolenie laptopa z dostępem do Internetu bezprzewodowego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony pod niniejszym ogłoszeniem oraz przesłać go do dnia 13.11.2017 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: szkolenia.poznan@pfron.org.pl pocztą lub dostarczyć osobiście do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przy ul. Lindego 4, 60-573 Poznań.

Osoba do kontaktu:
Anna Brych; Tomasz Paczkowski
Tel. 61 666 46 15; 61 666 4605
e-mail: szkolenia.poznan@pfron.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Poznańskie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami 2017, współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.

Szkolenie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater